top of page

Cách tính tổng các mã giống nhau trong Excel

Excel đã phát triển một công cụ hữu ích và mạnh mẽ để thêm các giá trị thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện, đó là các hàm SUMIF và SUMIFS. Nhưng để tìm tổng các giá trị mà các ô có cùng mã thì phải dùng công thức nào? Đây là một câu hỏi rất thú vị mà rất nhiều bạn đọc gửi đến Thủ thuật Phần mềm. Tìm hiểu cách thực hiện trong bài viết sau.

Cách tính tổng các mã giống nhau trong Excel

Sử dụng hàm SUMIF và các cột bổ sung

Hãy xem xét ví dụ cụ thể sau:

Ví dụ

Bước 1: Sử dụng cột phụ để xác định các dòng có ký tự thỏa mãn điều kiện.

(1) Bạn tạo một cột phụ với tiêu đề Áo sơ mi và Nữ.

Tạo một cột phụ với tiêu đề Áo sơ mi và Phụ nữ

(2) Trên cột Tình trạng áo sơ mi, cụ thể là ô H3, bạn nhập công thức là: H3 = IFERROR (SEARCH (“Áo sơ mi”, D3), 0). Điều này có nghĩa là Excel sẽ tìm trong ô D3 bất kỳ ký tự nào phù hợp với Áo sơ mi và trả về vị trí của ký tự đó trong chuỗi. Và nếu không có ký tự nào thỏa mãn điều kiện, nó sẽ trả về vị trí 0. Sao chép công thức cho tất cả các ô trong cột, bạn nhận được kết quả sau:

Nhập công thức vào ô H3

(3) Tương tự với cột Nữ, bạn thay đổi điều kiện từ Áo sơ mi => Nữ và nhận được kết quả:

Thay đổi điều kiện từ Áo sơ mi sang Nữ để nhận kết quả

Như vậy, những hàng có mã thỏa mãn điều kiện thì cột phụ sẽ có giá trị lớn hơn 0.

Bước 2: Thêm các hàng có giá trị lớn hơn 0 vào cột phụ bằng cách sử dụng hàm SUMIF.

Để thêm Doanh thu theo điều kiện sản phẩm là Áo sơ mi, tại ô K3 bạn nhập công thức: K3 = SUMIF (H3: H12,”> 0″G3: G12).

Nhập công thức vào ô K3

Tương tự với ô K4, bạn nhập công thức K4 = SUMIF (I3: I12,”> 0″G3: G12) để thêm Doanh số thỏa mãn điều kiện là sản phẩm có mã ký tự nữ.

Nhập công thức vào ô K4

Lưu ý: Với cách trên, Excel không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Sử dụng hàm SUMIF và các ký tự đại diện

Nếu không muốn sử dụng thêm cột, bạn có thể sử dụng kết hợp với dấu hoa thị

là ký tự đại diện cho bất kỳ ký tự nào theo công thức:

= SUMIF (mảng tham chiếu điều kiện,”*”& “chuỗi tìm kiếm”&”*”, diện tích tính tổng). Bạn thay đổi mục in nghiêng để phù hợp với báo cáo của bạn.

Với ví dụ tương tự như trên Cách gõ công thức: K3 = SUMIF (D3: D12,”*”&”Áo sơ mi”&”*”G3: G12), K4 = SUMIF (D3: D12,”* “&”giống cái”&”*”G3: G12).

Và kết quả là:

Sử dụng hàm SUMIF và các ký tự đại diện

Lưu ý: Để có thể sao chép công thức, bạn nên sử dụng vị trí tuyệt đối để cố định mảng tham chiếu và vùng được tính tổng. Bạn thay thế công thức trên bằng K3 = SUMIF ($ D $ 3: $ D $ 12,”*”& J3 &”*”, $ G $ 3: $ G $ 12). Trong đó J3 là ô chứa chuỗi ký tự cần tìm. Kết quả của ô không thay đổi.

Sử dụng SUMPRODUCT. hàm số

Hàm SUMPRODUCT là một trong những hàm mảng đặc biệt của Excel.

SUMPRODUCT sử dụng phạm vi ô làm đối số của nó cùng với các mục trong mảng, sau đó tính tổng kết quả.

  1. Với ví dụ trên, bạn nhập công thức: K3 = SUMPRODUCT ((G3: G12) * (IFERROR (SEARCH (“áo sơ mi”D3: D12), 0)> 0)), rồi nhấn Ctrl + Shif + Enter.

  2. Với công thức trên, hàm IFERROR (SEARCH (“áo sơ mi”, D3: D12), 0) sẽ tìm kiếm các ô trong cột D có áo ký tự và trả về giá trị lớn hơn 0, nếu không có ô nào. sẽ trả về 0.


https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2,167 views0 comments

Comentários


bottom of page