top of page

Cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi

Các hàm lượng giác sin, cos, tan, cot là những hàm cơ bản mà các em phải nắm chắc mới có thể làm tốt các bài tập. Việc tính toán các hàm số lượng giác bằng tay khiến bạn gặp khá nhiều khó khăn. Theo dõi bài viết để sở hữu cách tính sin, cos, tan, cot trên máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi đơn giản.

1. Cách bấm máy tính sin

Bước 1: Nhấn phím SHIFT> Chọn sin.

Nhấn phím sin trên máy tính

Nhấn phím sin trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2> Nhấn phím “)” để đóng ngoặc> Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành chia kết quả cho 180> Nhấn dấu “=”.

Tiến hành chia kết quả cho 180

Tiến hành chia kết quả cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

2. Cách bấm cos. máy tính

Bước 1: Nhấn phím SHIFT> Nhấn phím cos.

Nhấn phím cos trên máy tính

Nhấn phím cos trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị, ở đây mình chọn 1/2> Nhấn phím “)” để đóng ngoặc> Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành chia kết quả cho 180> Nhấn dấu “=”.

Tiến hành chia kết quả cho 180

Tiến hành chia kết quả cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

3. Cách bấm máy tính để tính tan (tg)

Bước 1: Nhấn phím SHIFT> Nhấn tan.

Nhấn phím tan trên máy tính

Nhấn phím tan trên máy tính

Bước 2: Nhập giá trị vào, ở đây mình chọn căn 3> Nhấn phím “)” để đóng ngoặc> Nhấn dấu “=”.

Nhập giá trị vào máy

Nhập giá trị vào máy

Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bước 3: Tiến hành chia kết quả cho 180> Nhấn dấu “=”.

Tiến hành chia kết quả cho 180

Tiến hành chia kết quả cho 180

Bước 4: Hiển thị kết quả.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

4. Cách bấm máy tính để tính cot (ctg)

Sử dụng công thức cot = 1 / tan

Bước 1: Nhấn phím phân số> Nhập số 1 vào phần tử số.

Nhập công thức phân số

Nhập công thức phân số

Bước 2: Nhập phím tan> Nhập số độ mà đề đưa ra, ở đây mình chọn 30 °> Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Nhập tan với cùng số độ mà bài toán đưa ra

Nhập tan với cùng số độ mà bài toán đưa ra

Bước 3: Nhấn dấu “=”> Hiển thị kết quả cho cũi.

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Sử dụng công thức cot A = tan (90 ° – A)

Ngoài cách tính cot như trên, chúng ta cũng có thể tính cot theo công thức cot A = tan (90 ° – A) trên máy tính cầm tay. trong đó A là số đo của góc.

Ví dụ: Hãy tính cot 60 °.

Giải: Theo công thức cot A = tan (90 ° – A), ta sẽ có cot 60 ° = tan (90 ° – 60 °). Vì vậy, cot 60 ° = tan 30 °. Vì vậy, để tính toán cot 60 ° trên máy tính, chúng tôi sẽ tiến hành tính toán tan 30 °.

Bước 1: Nhấn phím tan> Nhập số độ, ở đây mình chọn 30> Nhấn phím “)” để đóng ngoặc.

Nhấn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Nhấn phím tan trên máy tính và nhập số độ

Bước 2: Nhấn dấu “=”> Hiển thị kết quả tan 30 °, tức là kết quả cot 60 ° theo công thức cot A = tan (90 ° – A).

Hiển thị kết quả hình ảnh

Hiển thị kết quả hình ảnh

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

13 views0 comments

Comments


bottom of page