top of page

Cách tách một chuỗi trong Excel

Trong Excel, khi làm việc với chuỗi ký tự, có nhiều trường hợp bạn phải chia nhỏ chuỗi ký tự để sử dụng dữ liệu, tuy nhiên lượng dữ liệu cần tách khá lớn, nếu đơn thuần làm thủ công thì rất mất thời gian. và nỗ lực. sức mạnh. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách tách chuỗi trong Excel.

Một số hàm được sử dụng khi tách chuỗi ký tự:

– Left: Hàm lấy chuỗi con bên trái chuỗi gốc

– Right: Hàm lấy chuỗi con bên phải chuỗi gốc

– Mid: Hàm lấy một phần của chuỗi con ở giữa chuỗi gốc

Cú pháp:

– LEFT (văn bản,[num_char])

– QUYỀN (văn bản,[num_char])

– MID (văn bản, start_num, num_char)

Trong đó:

+ text: Chuỗi ký tự gốc chứa chuỗi sẽ cắt

+ num_char: số ký tự cần cắt.

+ start_num: vị trí bắt đầu lấy chuỗi con.

Có nhiều cách để tách một chuỗi ký tự:

– Sử dụng chức năng cắt chuỗi trái, phải, giữa kết hợp tính năng thay thế trong Excel.

– Sử dụng hàm left, right, mid, …. Kết hợp một số hàm tìm kiếm để xác định vị trí trong Excel.

Trong hai ví dụ dưới đây, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tách chuỗi trong Excel với nhiều ứng dụng thực tế hiện nay.

Ví dụ 1: Tách trường họ và tên thành 3 trường riêng biệt: họ, chữ đệm và tên

Bước 1: Sao chép tất cả dữ liệu từ cột họ và tên sang cột tên:

Sao chép toàn bộ dữ liệu của cột họ và tên sang cột tên

Bước 2: Đánh dấu tất cả dữ liệu trong cột Tên -> nhấn Ctrl + H để nhập nội dung sau:

– Tìm gì: nhập ký tự “*” và dấu cách.

– Thay thế bằng: Để trống

Nhấp vào Thay thế tất cả để thay thế tất cả các ký tự trước dấu cách bằng dấu cách:

Trong trường Tìm ký tự, hãy nhập ký tự

Bước 3: Hộp thoại thông báo xuất hiện thay thế, bấm OK:

Hộp thoại thông báo xuất hiện thay thế, bấm OK

Kết quả thu được từ cột họ và tên:

Kết quả thu được từ cột họ và tên

Bước 4: Lấy giá trị họ và tên từ cột họ và tên bằng cách nhập công thức: = LEFT (C6, LEN (C6) -LEN (G6) -1)

Lấy giá trị họ và tên từ cột họ và tên

Nhấn Enter để nhận kết quả:

Nhấn Enter để nhận kết quả

Bước 5: Copy toàn bộ cột họ vừa dán vào cột tên đệm, chú ý trong quá trình dán vào cột tên đệm bị sai, nhấp chuột phải chọn dán theo kiểu giá trị như hình:

Sao chép toàn bộ cột họ và dán vào cột tên đệm

Bước 6: Làm tương tự như cột tên để lấy giá trị tên đệm bằng tính năng thay thế trong Excel:

Làm tương tự như tên cột để lấy giá trị tên đệm

Kết quả nhận được giá trị tên đệm từ cột họ:

Kết quả nhận được giá trị tên đệm từ cột họ

Bước 7: Lấy giá trị cho cột họ.

– Tạo thêm một cột bên cạnh cột Họ trong ô cần lấy giá trị nhập công thức: = LEFT (E6, LEN (E6) -LEN (G6) -1)

Tại ô cần lấy giá trị họ nhập công thức = LEFT (E6, LEN (E6) -LEN (G6) -1)

Nhấn Enter -> copy công thức cho các giá trị còn lại để được kết quả:

Nhấn Enter và sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 8: Sao chép và dán giá trị cột Họ theo giá trị -> xóa cột Họ thừa ngoài cùng (lưu ý không sao chép và dán theo kiểu giá trị cho cột Họ khi xóa cột Họ thừa , nó sẽ lỗi)

Sao chép và dán các giá trị cột họ theo giá trị

Kết quả là bạn đã tách được 3 trường họ, tên đệm và tên ở cột họ và tên. Đây là một cách nhanh chóng và giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi bạn cần tách chuỗi họ và tên:

Kết quả đã tách được 3 trường họ, tên đệm và tên ra khỏi cột họ và tên.

Ví dụ 2: Giá trị từ khi nhập vật tư phân tách chuỗi ký tự thành hai phần là tên sản phẩm và xuất xứ.

– Trong bài này, khi nhập nguyên liệu thì ghi tên nguyên liệu và xuất xứ cách nhau bằng dấu gạch ngang. Để thực hiện tách chuỗi sử dụng 2 chức năng Left và Right. Tuy nhiên, vì mỗi vật liệu có một tên và độ dài khác nhau, nên không thể biết trước có bao nhiêu ký tự để nhận được trong các chức năng Left và Right:

Nhập nguồn cung cấp, bao gồm tên của vật liệu và nguồn gốc của nó, được phân tách bằng dấu gạch ngang

– Vì trong tất cả các giá trị đầu vào của nguyên liệu, kể cả tên nguyên liệu và xuất xứ đều được phân tách bằng dấu gạch ngang dựa vào dấu gạch ngang để xác định số ký tự cần lấy cho chức năng Left và Right bằng cách sử dụng chức năng Find.

Để tách biệt tên sản phẩm và xuất xứ sản phẩm, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong ô lấy tên sản phẩm, nhập công thức: = LEFT (C6, FIND (“-“, C6) -1)

Trong ô để lấy tên sản phẩm, hãy nhập công thức = LEFT (C6, FIND (“-“, C6) -1)

Bước 2: Nhấn Enter để lấy tên sản phẩm từ nguồn cung cấp đã nhập:

Nhấn Enter để có tên sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào

Bước 3: Copy công thức cho các giá trị còn lại để được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Bước 4: Tại ô cần lấy xuất xứ của vật tư, nhập công thức: = RIGHT (C6, LEN (C6) -FIND (“-“, C6))

Trong ô để lấy điểm gốc, hãy nhập công thức = RIGHT (C6, LEN (C6) -FIND (“-“, C6))

Bước 5: Nhấn Enter -> copy công thức các giá trị còn lại ra kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Như vậy chỉ với các bước đơn giản, bạn có thể tách tên sản phẩm và xuất xứ từ mã nguyên liệu đã nhập:

Tách tên sản phẩm và xuất xứ khỏi mã nguyên liệu đã nhập

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tách chuỗi trong Excel dựa trên các ví dụ cụ thể. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page