top of page

Cách sửa lỗi #REF! trong Excel

Cách sửa lỗi #REF!  trong Excel

Lỗi #REF! Được hiển thị khi công thức tham chiếu đến một ô không hợp lệ. Điều này xảy ra thường xuyên nhất khi ô được tham chiếu bởi công thức bị xóa hoặc dán lên.

Lỗi #REF! khi xóa các ô

Ví dụ: bạn có một bảng tính với dữ liệu cột D được tạo bởi Cột B nhân với cột C.

Bảng tính với dữ liệu cột D được tạo bởi Cột B nhân với cột C

Nếu bạn xóa cột B hoặc C, nó sẽ gây ra lỗi #REF! lỗi. Hình ảnh dưới đây là sau khi Mẹo Phần mềm xóa cột B:

Nếu bạn xóa cột B hoặc cột C, nó sẽ gây ra lỗi #REF!

Lúc này công thức sẽ trở thành = # REF! * B4 => Đối tượng cần tham chiếu bị mất do xóa cột, xóa hàng chứa đối tượng đó.

Ngoài ra, việc cắt (cắt) dữ liệu và sau đó dán (dán) lên vùng dữ liệu được tham chiếu cũng gây ra lỗi #REF! lỗi. Với ví dụ bảng tính trên, bạn sử dụng lệnh để cắt (cut) dữ liệu từ một ô bất kỳ ví dụ ô E2 (với dữ liệu là 2) thành ô B4.

Bạn dùng lệnh để cắt (cắt) dữ liệu từ một ô bất kỳ, ví dụ ô E2 (có dữ liệu là 2) thành ô B4

Kết quả là dữ liệu của ô E2 sẽ bị ghi đè lên ô B4 và trong ô D4 sẽ xuất hiện lỗi #REF!

Kết quả là dữ liệu của ô E2 sẽ bị ghi đè lên ô B4 và trong ô D4 sẽ xuất hiện lỗi #REF!

Làm thế nào để khắc phục:

  1. Trường hợp lỗi do bạn vô tình thực hiện xong thao tác đó thì bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z để hoàn tác (quay lại thời điểm trước khi thực hiện thao tác xóa / cắt – dán dữ liệu đó).

  2. Hoặc bạn có thể đóng tệp excel mà không lưu dữ liệu, sau đó mở lại tệp để quay lại bảng tính tại thời điểm lưu trước đó.

  3. Nếu bạn đã vô tình lưu tệp có chứa tham chiếu bị lỗi, nó không thể được sửa chữa nữa. Khi đó, bạn phải xem lại dữ liệu và sửa lại bằng tay.

Lỗi #REF! do tài liệu tham khảo không có sẵn, ngoài phạm vi

Lỗi tham chiếu #REF! Xảy ra khi sử dụng các hàm có đối số col_index_num, row_index_num trong một số công thức vượt quá phạm vi của phạm vi được tham chiếu.

Ví dụ, trong bảng tính bên dưới, phạm vi A3: D7 chỉ có 4 cột, nhưng giá trị col_index_num của hàm Vlookup là 6; vượt quá phạm vi của vùng dữ liệu được tham chiếu. Do đó, lỗi #REF!

Lỗi #REF!  do tài liệu tham khảo không có sẵn, ngoài phạm vi

Làm thế nào để khắc phục:

– Xem lại dữ liệu và sửa lại bằng tay.

– Thay vì nhập số trong các đối số col_index_num, row_index_num; bạn có thể sử dụng công thức để tự động tính toán các đối số col_index_num, row_index_num. Sử dụng hàm Khớp để tính toán đối số row_index_num và hàm Column để tìm đối tượng col_index_num.

Lỗi tham chiếu #REF! bởi vì đối tượng tham chiếu bên ngoài Workbook đang hoạt động mà Workbook được tham chiếu đang đóng trong một số chức năng như Gián tiếp. Với trường hợp trên, bạn phải khắc phục bằng cách thay thế hàm bằng hàm tương đương hoặc sao chép dữ liệu tham chiếu và hàm Gián tiếp với cùng một Workbook.

Vì vậy, chúng tôi có thể hiểu lỗi #REF! đã có trong Excel. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tránh được lỗi này và nếu gặp phải lỗi này chúng ta cũng có thể biết cách khắc phục. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments
bottom of page