top of page

Cách sửa lỗi #NUM trong Excel

Trong bài viết này, Thủ thuật Phần mềm sẽ đề cập đến lỗi #NUM và cách khắc phục lỗi này trong Excel.

Cách sửa lỗi #NUM trong Excel

Lỗi #NUM và nguyên nhân

Lỗi #NUM là lỗi khi công thức hoặc hàm chứa giá trị số không hợp lệ.

Nguyên nhân của lỗi #NUM:

– Một số hàm chưa nhập đối số hợp lý để có thể tính được kết quả.

– Kết quả của phép tính quá lớn (nằm ngoài phạm vi -1×10307 và 1x 10307).

Cách sửa lỗi #NUM. lỗi

Trước khi sửa lỗi #NUM bạn phải biết lỗi trên là do nguyên nhân nào để từ đó có cách khắc phục.

Lỗi #NUM! xuất hiện do lập luận không hợp lý

Ví dụ 1: SQRT. hàm số

Bạn cần tính căn bậc hai của một đối số là giá trị âm, hàm SQRT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM:

Lỗi #NUM của SQRT.  hàm số

Trong trường hợp này, bạn chỉ cần chuyển đối số thành một số dương bằng cách sử dụng hàm ABS trước khi thực hiện hàm căn bậc hai SQRT.

Chuyển đổi đối số thành số dương bằng ABS.  hàm số

Ví dụ 2: DATEDIF. hàm số

Cấu trúc của hàm DATEDIF (start_date, end_date, unit), yêu cầu đối số end_date lớn hơn đối số start_date, nếu hàm DATEDIF có lỗi #NUM, bạn nên kiểm tra xem đối số end_date có nhỏ hơn start_date không?

Lỗi #NUM của DATEDIF.  Hàm số

Ví dụ 3: IRR. hàm số

Hàm IRR cũng là một trong những hàm thường gây ra lỗi #NUM, vì để đảm bảo hiệu suất, Excel giới hạn số lần lặp. Nếu không tìm thấy kết quả nào trước khi đạt đến giới hạn này, công thức sẽ trả về lỗi #NUM.

Để điều chỉnh hành vi lặp, bạn có thể vào Tệp => chọn Tùy chọn => Công thức => Tùy chọn tính toán => trong hộp Lặp lại tối đa, nhập số lần bạn muốn Excel tính toán lại. Số lần lặp càng cao, số lần Excel cần tính toán một trang tính càng nhiều.

Chọn công thức

Lỗi #NUM do kết quả của phép tính quá lớn

Trong một số phép tính, vì kết quả của phép tính nằm ngoài phạm vi -1×10307 và 1x 10307, ​​nên Excel trả về giá trị lỗi #NUM.

Lỗi #NUM do kết quả của phép tính quá lớn

Trong trường hợp trên, bạn cần giảm giá trị của phép tính.

Để khắc phục lỗi #NUM, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết phù hợp. Để bỏ qua lỗi #NUM, tức là các ô có kết quả lỗi #NUM sẽ trả về 0, bạn kết hợp với hàm IFERROR theo công thức = IFERROR (value, value_if_error). Trong đó:

  1. Giá trị: Giá trị bắt buộc. Lập luận để kiểm tra lỗi.

  2. Value_if_error: Giá trị trả về nếu công thức đánh giá lỗi. Ví dụ 0.

Kết hợp hàm IFERROR theo công thức IFERROR (value, value_if_error)

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page