top of page

Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel để tính toán thời gian thực với một ví dụ

Hàm TODAY là hàm giúp hiển thị ngày tháng năm hiện tại trên Excel và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm TODAY này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết cách sử dụng thành thạo hàm TODAY trong Excel nhé!

I. Hàm TODAY là gì? Ứng dụng của hàm TODAY trong Excel

Hàm TODAY hay hàm thời gian thực là hàm trả về kết quả hiển thị của ngày / tháng / năm hiện tại.

Hàm TODAY hữu ích khi bạn cần hiển thị ngày hiện tại trong trang tính bất cứ khi nào bạn mở sổ làm việc. Có thể kể đến một số ứng dụng khi thực hiện tính toán như:

  1. Hiển thị ngày tháng năm trong Excel.

  2. Tính tuổi của nhân viên của bạn.

  3. Kết hợp với các hàm khác để tính toán khoảng thời gian cần thiết.

II. Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel, bạn nhập lệnh = TODAY () vào ô dữ liệu bạn cần và Enter.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tách ngày, tháng hoặc năm bằng cú pháp sau:

  1. = DAY (TODAY ()) Tách ngày với ngày trong năm.

  2. = MONTH (TODAY ()) Tách tháng với ngày trong năm.

  3. = YEAR (TODAY ()) Tách năm từ ngày tháng năm.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm TODAY để trả về thời gian hiện tại.

Bước 1: Nhập công thức = TODAY () vào ô bạn cần trả về thời gian hiện tại.

Giải thích chức năng: Chỉ cần gõ cú pháp rất đơn giản để xác định ngày một cách nhanh chóng và chính xác.

Nhập = TODAY () vào ô dữ liệu cần nhập.

Nhập = TODAY () vào ô dữ liệu cần nhập.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm TODAY để trả về ngày hiện tại cộng với 5 ngày trong tương lai.

Bước 1: Nhập công thức = TODAY () + 5 vào ô trả về ngày trong tương lai.

Giải thích hàm: Sử dụng cú pháp hàm TODAY để thêm 5 ngày để trả về một ngày trong tương lai trong 5 ngày tới. Ví dụ: nếu ngày hiện tại là ngày 15 tháng 3 năm 2021, công thức này trả về ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Nhập = TODAY () + 5 vào ô dữ liệu cần nhập.

Nhập = TODAY () + 5 vào ô dữ liệu cần nhập.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Diễn giải kết quả: Hàm TODAY được hiểu là một dãy số, ví dụ ngày 15/03/2021 có số thứ tự là 44270, nếu cộng thêm 5 ngày nữa thì 44275 là số thứ tự của ngày 20/03/2021.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 3: Sử dụng hàm TODAY để trả về số ngày từ ngày hiện tại đến ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Bước 1: Nhập công thức = DATEVALUE (“30/04/21”) – TODAY () vào ô cần trả về số ngày giữa 2 khoảng thời gian.

Giải thích chức năng:

  1. Hàm DATEVALUE (“04/30/21”) sẽ trả về số sê-ri của ngày 30 tháng 4 năm 2021.

  2. Hàm TODAY () sẽ trả về số sê-ri của ngày hiện tại.

Nhập = DATEVALUE (

Nhập = DATEVALUE (

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Giải thích kết quả: Số thứ tự của ngày 30 tháng 4 năm 2021 từ hàm DATEVALUE trừ đi số thứ tự của ngày hiện tại từ hàm TODAY sẽ tính được số ngày giữa hai khoảng thời gian trên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 4: Sử dụng hàm TODAY để trả về ngày hiện tại của tháng (từ ngày 1 đến ngày 31).

Bước 1: Nhập công thức = DAY (TODAY ()) vào ô dữ liệu để trả về kết quả.

Nhập = DAY (TODAY ()) vào ô dữ liệu cần nhập.

Nhập = DAY (TODAY ()) vào ô dữ liệu cần nhập.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Giải thích kết quả: Hàm DAY (TODAY ()) sẽ trả về ngày hiện tại của tháng (1 – 31). Ví dụ hiện tại là 3/15/2021 sẽ trả về kết quả là 15.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 5: Sử dụng các hàm MONTH và TODAY để trả về tháng hiện tại trong năm (từ tháng 1 đến tháng 12)

Bước 1: Nhập công thức = MONTH (TODAY ()) vào ô dữ liệu để trả về kết quả.

Nhập = MONTH (TODAY ()) vào ô dữ liệu để nhập.

Nhập = MONTH (TODAY ()) vào ô dữ liệu để nhập.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đã tính.

Giải thích kết quả: Hàm MONTH (TODAY ()) sẽ trả về tháng hiện tại trong năm (1 – 12). Ví dụ hiện tại là 3/15/2021, kết quả là sẽ trả về 3.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page