top of page

Cách sử dụng hàm TEXT để chuyển đổi dữ liệu thành văn bản trong Excel

Hàm TEXT trong Excel dùng để chuyển các giá trị số thành chuỗi văn bản giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nếu chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm TEXT cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

I. Chức năng TEXT là gì? Các ứng dụng của hàm TEXT trong Excel

Hàm Text là một hàm được sử dụng để chuyển đổi một giá trị số thành một chuỗi văn bản ở một định dạng cụ thể.

Các ứng dụng của hàm TEXT trong Excel:

 1. Hiển thị số theo cách dễ đọc hơn hoặc ở định dạng dễ sử dụng hơn cho người dùng.

 2. Ngày tháng được định dạng trong tính toán.

 3. Ghép số hoặc ngày tháng với văn bản hoặc ký tự nhất định.

II. Cú pháp hàm TEXT và bảng mã hàm TEXT trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp của hàm TEXT: = TEXT (value, format_text)

Trong đó:

 1. Giá trị: Là giá trị số được chuyển đổi thành văn bản.

 2. Format_text: Là định dạng để sử dụng, cung cấp định dạng của mã định dạng được đặt trong dấu ngoặc kép, như “mm / dd / yy”.

2. Mã định dạng hàm TEXT trong Excel

Bảng sau liệt kê các mã định dạng cơ bản nhất:

Mã số

Mô tả

Định dạng mã mẫu

0

Các chữ số đại diện cho các số không vô nghĩa


# .00 lên đến 2 chữ số thập phân.


Nếu bạn nhập 2,5. trong ô tham chiếu, số được hiển thị là 2,50.

#

Dấu phân cách không đại diện cho số 0


#. ## – tối đa 2 chữ số thập phân.


Nếu nhập 2,5, số hiển thị là 2,5.


Nếu nhập 2.5555, số hiển thị là 2.56.

?

Dấu cách cho các số không vô nghĩa nhưng không đại diện cho chúng. Thường được sử dụng để sắp xếp các số trong một cột ở dấu thập phân

#. ?? Đại diện cho tối đa 2 chữ số thập phân và căn chỉnh các điểm thập phân trong một cột.

.

Dấu thập phân

###, ###. ## đại diện cho dấu phân cách hàng nghìn và 2 số thập phân.

,

Hàng nghìn riêng biệt

###, ###. ## đại diện cho dấu phân cách hàng nghìn và 2 số thập phân.

Khi sử dụng hàm TEXT trong Excel với ngày và giờ, bạn có thể sử dụng mã định dạng sau:

Định dạng mã

Mô tả

Ví dụ

d (ngày)

Ngày trong tháng hoặc ngày trong năm


d: là một hoặc hai số không có số 0 ở đầu (từ 1 đến 31)


dd: là 2 số chứa các số 0 ở đầu (01 đến 31)


ddd: là 3 chữ viết tắt từ Thứ Hai đến Chủ Nhật (Thứ Hai đến Chủ Nhật)

m (tháng)

Tháng (được sử dụng như một phần của ngày)


m: là một hoặc hai số không đứng đầu số 0 (từ 1 đến 12)


mm: là 2 số chứa các số không ở đầu (01 đến 12)


mmm: là viết tắt của tháng (tháng 1 đến tháng 12)


mmmm: là chữ cái đầy đủ của tháng

y (năm)

Năm


yy: là một hoặc hai số (ví dụ: 06 là 2020, hoặc 16 là 2021)


yyyy: là 4 chữ số (2020,2021)

h (giờ)

Giờ


h: là một hoặc hai chữ số không đứng đầu số 0 (từ 1 đến 60)


hh: là 2 chữ số chứa số 0 đứng đầu (từ 01 đến 60)

m (phút)

Phút


m: là một hoặc hai chữ số không đứng đầu số 0 (từ 1 đến 60)


mm: là 2 chữ số chứa số 0 đứng đầu (từ 01 đến 60)

S (thứ hai)

thứ hai


s: là một hoặc hai chữ số không đứng đầu số 0 (từ 1 đến 60)


ss: là 2 chữ số chứa số 0 đứng đầu (từ 01 đến 60)

III. Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel

1. Sử dụng chức năng TEXT để nối văn bản và số (hoặc ngày tháng) ở định dạng tùy chỉnh

Ví dụ 1: Định dạng số bên trong chuỗi văn bản

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = “Giá của bạn là” & TEXT (A7 * B7 * (1-C7), “$ ###, ###. 00”) vào ô tham chiếu bạn muốn hiển thị kết quả. trái cây, như hình.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Kết quả hiển thị minh họa chức năng TEXT.

Kết quả hiển thị minh họa chức năng TEXT.

Ví dụ 2: Kết hợp văn bản và ngày tháng ở định dạng ngày nay.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, bạn nhập hàm = “Hôm nay là” & TEXT (TODAY (), “dddd d mmm, yyyy”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả, như trong hình minh họa.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

2. Sử dụng hàm TEXT để thêm số 0 ở đầu cho mỗi số có độ dài ngắn khác nhau

Lưu ý: Microsoft Excel tự động loại bỏ các số không ở đầu mỗi số trong một ô và điều này sẽ không có tác dụng trong hầu hết các trường hợp.

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn giữ nguyên các số 0 ở đầu rất đơn giản.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, bạn nhập hàm = TEXT (ô tham chiếu dữ liệu, số lượng số không bạn muốn lấy) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả, như trong hình minh họa.

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn giữ nguyên các số 0 ở đầu rất đơn giản.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, bạn nhập hàm = TEXT (ô tham chiếu dữ liệu, số lượng số không bạn muốn lấy) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả, như trong hình minh họa.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo kết quả xuống dưới sẽ có kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

3. Sử dụng chức năng TEXT để chuyển đổi giá trị thành một số điện thoại ở một định dạng nhất định

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = TEXT (B4, “[=9999999]### – ####; (###)> trong ô tham chiếu bạn muốn hiển thị kết quả như trong hình minh họa.

Giải thích chức năng:

 1. TEXT: là hàm dùng để chuyển đổi.

 2. B4: là ô tham chiếu để lấy dữ liệu.

 3. [=9999999]### – ####:> Đây là điều kiện giới hạn số lượng và kiểu hiển thị trong kết quả.

 4. (###) ### – ####: Là điều kiện hiển thị nếu ô tham chiếu có số chữ số lớn hơn điều kiện giới hạn.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Ví dụ minh họa hàm TEXT.

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo kết quả xuống dưới sẽ có kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

IV. Làm thế nào để sửa chữa chức năng văn bản trong excel không hoạt động?

Nguyên nhân: Thường gặp trong 2 trường hợp.

 1. Hàm Text trả về lỗi #NAME? nếu người dùng không sử dụng dấu ngoặc kép “” ngoài mã định dạng

 2. Hàm Văn bản trong Excel có một ngôn ngữ cụ thể yêu cầu mã định dạng ngày và giờ cụ thể.

Cách sửa: Kiểm tra lại lệnh chức năng và chỉnh sửa các dấu ngoặc kép nếu có sai sót.

Trên đây là cách sử dụng hàm DSUM để tính tổng có điều kiện phức tạp trong Excel với các ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn thực hiện được hàm DSUM trong công việc cũng như học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page