top of page

Cách sử dụng hàm Tổng phụ trong Excel với các ví dụ chi tiết

Hàm SUBTOTAL trong Excel dùng để tính tổng của một dãy số có điều kiện giúp bạn làm việc hiệu quả hơn nếu chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm SUBTOTAL cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

I. Hàm SUBTOTAL là gì? Ứng dụng của hàm SUBTOTAL trong Excel

Hàm SUBTOTAL dùng để tính toán danh sách các chữ số trong nhiều phép tính khác nhau như giá trị trung bình, tổng, giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất với cú pháp = SUBTOTAL (function_num, ref1, [ref2]…)

Trong đó:

 1. Hàm_num: Một số từ 1 đến 11 hoặc 101 đến 111 xác định hàm nào sẽ được sử dụng để tính tổng phụ trong danh sách.

 2. Tham chiếu1: Phạm vi của phạm vi tham chiếu được đặt tên đầu tiên mà bạn muốn tính tổng phụ.

 3. Tham chiếu 2…: Nó có thể có từ 2 đến 254 phạm vi mà bạn muốn tính tổng phụ.

Bảng Function_num chứa các mã được sử dụng để tính toán các trường hợp khác nhau trong hàm SUBTOTAL:

Function_num

Function_num

Hàm

Đầu tiên

101

AVERAGE (Trung bình)

2

102

COUNT (Đếm số ô chứa giá trị số)

3

103

COUNTA (Đếm các ô không trống)

4

104

MAX (Tìm giá trị lớn nhất)

5

105

MIN (Tìm giá trị nhỏ nhất)

6

106

PRODUCT (Nhân ô)

7

107

STDEV (Tính độ lệch chuẩn của mẫu dựa trên mẫu)

số 8

108

STDEVP (Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên số nguyên)

9

109

SUM (Thêm số)

mười

110

VAR (Ước tính biến động dựa trên mẫu)

11

111

VARP (Ước tính biến thể dựa trên số nguyên)

II. Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

Ví dụ 1: Tính tổng trong 1 bảng

Câu hỏi: Sử dụng hàm SUBTOTAL để tính tổng số tiền trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = SUBTOTAL (9, F4: F9) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. SUBTOTAL: Là một lệnh hàm.

 2. 9: Là Function_num. Số 9 là hàm SUM.

 3. F4: F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL để tính tổng.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL để tính tổng.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Tính số tiền trung bình kiếm được

Câu hỏi: Sử dụng hàm SUBTOTAL để tính số tiền trung bình kiếm được sau khi bán các sản phẩm trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = SUBTOTAL (1, F4: F9) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. SUBTOTAL: Là một lệnh hàm.

 2. 1: Là Function_num. Số 1 là hàm AVERAGE.

 3. F4: F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính giá trị trung bình.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL tính giá trị trung bình.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 3: Tìm giá trị lớn nhất trong bảng

Đề bài: Sử dụng hàm SUBTOTAL để nhận giá trị lớn nhất trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = SUBTOTAL (4, F4: F9) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. SUBTOTAL: Là một lệnh hàm.

 2. 4: Là Function_num. Số 4 là hàm MAX.

 3. F4: F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL để tính giá trị lớn nhất.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL để tính giá trị lớn nhất.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 4: Đếm số ô chứa các chữ số

Đề bài: Sử dụng hàm SUBTOTAL để đếm số ô chứa các chữ số trong bảng giá trị sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = SUBTOTAL (2, F4: F9) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. SUBTOTAL: Là một lệnh hàm.

 2. 2: Là Function_num. Số 2 là hàm COUNT.

 3. F4: F9: Là vùng dữ liệu tham chiếu.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL đếm số ô chứa giá trị số.

Ví dụ minh họa hàm SUBTOTAL đếm số ô chứa giá trị số.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page