top of page

Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel để tính tổng nhiều điều kiện với một ví dụ

Hàm SUMIFS trong Excel là một hàm tổng với nhiều điều kiện khác nhau dễ dàng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn mà bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm SUMIFS cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

I. Hàm SUMIFS là gì? Ứng dụng của hàm SUMIFS trong Excel

Hàm SUMIFS là một hàm tính tổng các ô trong một dải ô hoặc dải ô đã chọn thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện.

Áp dụng hàm SUMIF trong Excel.

 1. Tính nhanh tổng của dãy số theo điều kiện cần.

 2. Kết hợp nhiều loại hàm trong Excel, thuận tiện trong công việc.

II. Cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel, bạn nhập hàm = SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…) vào ô trang tính để hiển thị kết quả.

Trong đó:

 1. Sum_range:: Các ô cần tính tổng bao gồm số hoặc tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số.

 2. Criteria_range1: Là phạm vi được đánh giá bởi điều kiện.

 3. Criteria1: Là một điều kiện ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô.

 4. Criteria_range2, criteria2,…: các phạm vi và điều kiện bổ sung tùy chọn.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng chi phí của nhân viên bộ phận kỹ thuật có mức lương> 3.000.000 trong bảng sau:

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = SUMIFS (D2: D8, C2: C8, “Technical”, D2: D8, “> 3000000”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. SUMIFS: Là lệnh hàm tính tổng các điều kiện.

 2. D2: D8: Là vùng tham chiếu dữ liệu để lấy kết quả.

 3. C2: C8: Là vùng tham chiếu dữ liệu cho điều kiện 1.

 4. “Kỹ thuật”: Là điều kiện 1 muốn lấy trong ô tham chiếu.

 5. D2: D8: Là vùng tham chiếu dữ liệu cho điều kiện 2.

 6. “> 3000000”: Là điều kiện 2 muốn lấy trong ô tham chiếu.

Nhập hàm = SUMIFS vào ô bảng tính như trong hình

Nhập hàm = SUMIFS vào ô bảng tính như trong hình

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng lương của nhân viên nữ bán> 100 sản phẩm trong bảng sau:

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = SUMIFS (F2: F8, C2: C8, “Female”, E2: E8, “> 100”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. SUMIFS: Là lệnh hàm tính tổng các điều kiện.

 2. F2: F8: Là vùng tham chiếu dữ liệu để lấy kết quả.

 3. C2: C8: Là vùng tham chiếu dữ liệu cho điều kiện 1.

 4. “Female”: Là điều kiện 1 muốn lấy trong ô tham chiếu.

 5. E2: E8: Là vùng tham chiếu dữ liệu cho điều kiện 2.

 6. “> 100”: Là điều kiện 2 muốn lấy trong ô tham chiếu.

Nhập hàm = SUMIFS vào ô bảng tính như trong hình

Nhập hàm = SUMIFS vào ô bảng tính như trong hình

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page