top of page

Cách sử dụng hàm SMALL trong Excel để tìm giá trị nhỏ nhất với một ví dụ đơn giản …

Hàm SMALL trong Excel là hàm tìm giá trị nhỏ nhất (k) trong tập dữ liệu và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách thực hiện nhé.

I. Hàm NHỎ là gì? Các ứng dụng của hàm SMALL trong Excel

Hàm SMALL là hàm tìm kiếm và trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu nhất định.

Các ứng dụng của hàm SMALL trong Excel:

 1. Tìm nhanh giá trị nhỏ nhất thứ k trong tập dữ liệu lớn.

 2. Có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel để hỗ trợ công việc.

 3. Giúp làm việc trong Excel chuyên nghiệp hơn.

II. Cách sử dụng hàm SMALL trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm: = SMALL (mảng, k)

Trong đó:

 1. Array: Là vùng dữ liệu chứa giá trị cần tìm kiếm.

 2. k: Là hạng của giá trị từ giá trị nhỏ nhất, tức là k = 1 là giá trị nhỏ nhất.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Dùng hàm SMALL để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, nhỏ thứ 3 trong bảng sau.

Bước 1: Nhập hàm = SMALL (B4: B15,12) vào ô tham chiếu kết quả.

Ví dụ minh họa sự NHỎ. hàm số

Ví dụ minh họa sự NHỎ. hàm số

Bước 2: Nhập chức năng tương tự ở bước 1 với trường hợp doanh thu nhỏ nhất k = 1, doanh thu nhỏ thứ 3 k = 3 vào ô tham chiếu và nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhập chức năng tương tự và nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhập chức năng tương tự và nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Bước 3: Để hiển thị đơn vị USD, bạn chọn kết quả và chọn phần Accouting Number Format trên thanh công cụ như hình.

Chọn Định dạng Số Kế toán và chọn USD

Chọn Định dạng Số Kế toán và chọn USD

Bước 4: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 2: Sử dụng hàm SMALL để tính tổng N giá trị dưới cùng trong bảng sau.

Bước 1: Nhập hàm = SUMPRODUCT (SMALL (B4: B15, {1,2,3})) vào ô tham chiếu kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. Hàm SUMPRODUCT sẽ thêm các giá trị có trong hàm để lấy tổng.

 2. Công thức hàm SMALL (B4: B15, {1,2,3}) sẽ trả về giá trị nhỏ nhất, thứ 2 và thứ 3 tương ứng.

Ví dụ về hàm SMALL kết hợp với hàm SUMPRODUCT để tính tổng

Ví dụ về hàm SMALL kết hợp với hàm SUMPRODUCT để tính tổng

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 3: Sử dụng hàm SMALL kết hợp với INDEX để lấy các giá trị nhỏ nhất trong bảng sau.

Bước 1: Nhập hàm = INDEX (A4: B15, MATCH (SMALL (B4: B15, 1), B4: B15, 0), 1) vào ô tham chiếu kết quả.

Ví dụ sử dụng hàm SMALL kết hợp hàm INDEX và MATCH

Ví dụ sử dụng hàm SMALL kết hợp hàm INDEX và MATCH

Bước 2: Nhập chức năng tương tự ở bước 1 với trường hợp tháng có doanh thu lớn nhất k = 12 vào ô tham chiếu và nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhập hàm tương tự với k = 12 và nhấn Enter để hiển thị kết quả

Nhập hàm tương tự với k = 12 và nhấn Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 4: Sắp xếp các số từ thấp nhất đến cao nhất bằng các hàm SMALL và ROW được kết hợp

Bước 1: Nhập hàm = SMALL ($ B $ 4: $ B $ 15, ROWS ($ B $ 4: B4)) vào ô tham chiếu kết quả. Giải thích chức năng:

 1. $ B $ 4: $ B $ 15 là vùng được cố định bằng cách nhấn phím F4 sau khi chọn phạm vi.

 2. Hàm ROWS được sử dụng để đếm hàng, cố định ô đầu tiên $ B $ 4 để có số hàng tăng dần.

Ví dụ sử dụng hàm NHỎ kết hợp với ROWS. hàm số

Ví dụ sử dụng hàm NHỎ kết hợp với ROWS. hàm số

Bước 2: Nhấn Enter và kéo con trỏ chuột để hiển thị các kết quả còn lại.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

3. Công thức NHỎ cho Ngày và Giờ trong Excel

Ví dụ 1: Sử dụng hàm NHỎ để tìm ngày xa nhất hoặc khoảng thời gian ngắn nhất

Bước 1: Nhập hàm = SMALL ($ B $ 4: $ B $ 11, 1) trong tham chiếu ô kết quả.

Nhập hàm = SMALL ($ B $ 4: $ B $ 11, 1) trong tham chiếu ô kết quả.

Nhập hàm = SMALL ($ B $ 4: $ B $ 11, 1) trong tham chiếu ô kết quả.

Bước 2: Nhấn Enter và thay đổi định dạng ngày tháng để hiển thị kết quả.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tìm thời gian ngắn nhất theo cách tương tự.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 2: Tìm một ngày trước đó gần nhất với một ngày cụ thể, ví dụ: 20/5/2021

Bước 1: Nhập hàm = SMALL (B4: B11, COUNTIF (B4: B11, “” & “20> vào ô tham chiếu kết quả.

Ví dụ về hàm SMALL kết hợp với COUNTIF. hàm số

Ví dụ về hàm SMALL kết hợp với COUNTIF. hàm số

Bước 2: Nhấn Enter và thay đổi định dạng ngày tháng để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 3: Tìm một ngày trước đó gần nhất với hôm nay

Bước 1: Nhập hàm = SMALL (B4: B11, COUNTIF (B4: B11, “” & today ()))> vào ô tham chiếu kết quả.

Nhập chức năng theo cú pháp

Nhập chức năng theo cú pháp

Bước 2: Nhấn Enter và thay đổi định dạng ngày tháng để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

4. Làm thế nào để đánh dấu các giá trị dưới cùng trong Excel với SMALL. hàm số

Để đánh dấu các giá trị dưới cùng trong Excel, bạn có thể sử dụng công cụ Top / Bottom hoặc sử dụng chức năng SMALL để đánh dấu các giá trị tùy theo mục đích. Cụ thể, bạn thực hiện nhanh các bước sau:

Hướng dẫn nhanh

 1. Đánh dấu vùng dữ liệu cần đánh dấu> Chọn Định dạng có Điều kiện trên thanh công cụ.

 2. Chọn Quy tắc mới> Chọn Sử dụng công thức để xác định ô cần định dạng.

 3. Trong Định dạng các giá trị mà công thức này đúng> nhập công thức hàm NHỎ, ví dụ = B4 = small ($ b $ 4: $ b $ 15,>.

 4. Chọn Định dạng và chọn các định dạng bạn muốn> bấm OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đánh dấu vùng dữ liệu cần đánh dấu> Chọn Định dạng có Điều kiện trên thanh công cụ> Chọn Quy tắc Mới để hiển thị bảng Quy tắc Định dạng Mới.

Các bước đánh dấu các giá trị bên dưới

Các bước đánh dấu các giá trị bên dưới

Bước 2: Chọn Sử dụng công thức để xác định ô cần định dạng> Trong Định dạng giá trị nơi công thức này là đúng> Nhập công thức hàm NHỎ, vd = B4 Chọn Định dạng và chọn định dạng bạn muốn> Nhấp OK.

Các bước đánh dấu các giá trị bên dưới

Các bước đánh dấu các giá trị bên dưới

Kết quả sau khi bạn thực hiện các bước trên sẽ như hình.

Kết quả.

Kết quả.

III. Các lỗi thường gặp khi sử dụng NHỎ. hàm số

Hàm SMALL là một hàm tương đối dễ sử dụng, nếu xảy ra lỗi hầu hết sẽ là lỗi #NUM!

Nguyên nhân lỗi:

 1. Vùng dữ liệu mảng trống hoặc không chứa giá trị số.

 2. Giá trị k nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn số dữ liệu trong mảng.

Để hiểu rõ hơn về #NUM! và cách sửa lỗi bạn tham khảo: Cách sửa lỗi #NUM! trong Excel

Trên đây là cách sử dụng hàm SMALL trong Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn thực hiện được hàm NHỎ trong công việc và học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

= nhỏ ($ b $ 4: $ b $ 15,>

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments
bottom of page