top of page

Cách sử dụng hàm Round trong Excel, có bài tập kèm đáp án minh họa

Hàm Round là một hàm cơ bản trong Excel, với chức năng làm tròn số giúp bạn quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Đọc bài viết dưới đây để biết cách sử dụng hàm Round và tham khảo bài tập có đáp án minh họa.

I. Cách làm tròn số bằng hàm Round trên Excel

1. Vòng. công thức hàm

Hàm Round là một hàm giúp bạn làm tròn các chữ số một cách nhanh chóng và hiệu quả trong Excel. Hàm này có thể kết hợp với các hàm khác giúp bạn dễ dàng tính toán các số lẻ như hàm chia, hàm căn bậc hai (SQRT), …N = 0

Làm tròn đến số nguyên gần nhấtNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Làm tròn đến vị trí thập phân được chỉ địnhN> 0

Làm tròn bên trái dấu thập phân

 1. Phần cần làm tròn (số lớn nhất trong phần làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.

 2. Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn số.

2. Hướng dẫn sử dụng Vòng. hàm số

Mở file excel, nhập hàm Round vào ô bạn muốn với cú pháp = ROUND (Number, N).

 1. Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất.

n = 0

n = 0

 1. Nếu N> 0, số sẽ được làm tròn đến chữ số thập phân được chỉ định. Nếu N = 1 nhận 1 số lẻ, n = 2 nhận 2 số lẻ, v.v.

vòng . hàm số

vòng . hàm số

 1. Nếu N thì số sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 đến hàng nghìn …

n<0

n0>

II. Cách làm tròn số bằng hàm Roundup trên Excel

Hàm Roundup sẽ dẫn đến làm tròn lớn hơn giá trị ban đầu và giá trị lớn hơn bao nhiêu tùy thuộc vào cách hàm được sử dụng.

1. Công thức hàm làm tròn

 1. Nếu num_digits = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn thành số nguyên gần nhất.

 2. Nếu num_digits> 0, số sẽ được làm tròn đến vị trí thập phân được chỉ định. Nếu num_digits = 1 nhận 1 số lẻ, num_digits = 2 nhận 2 số lẻ, v.v.

 3. Nếu num_digits thì số sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến hàng trăm và num_digits = -3 đến hàng nghìn …

2. Hướng dẫn sử dụng chức năng Roundup

Mở file excel, nhập hàm Roundup vào ô bạn muốn với cú pháp = ROUNDUP (Number, num_digits).

 1. Nếu num_digits = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn thành số nguyên gần nhất.

n = 0

n = 0

 1. Nếu num_digits> 0, số sẽ được làm tròn đến vị trí thập phân được chỉ định. Nếu num_digits = 1 nhận 1 số lẻ, num_digits = 2 nhận 2 số lẻ, v.v.

chức năng làm tròn

chức năng làm tròn

 1. Nếu num_digits thì số sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến hàng trăm và num_digits = -3 đến hàng nghìn …

n<1

n1>

III. Cách làm tròn số bằng hàm Rounddown trên Excel

Hàm Rounddown sẽ tạo ra một vòng nhỏ hơn giá trị ban đầu và nhỏ hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm.

1. Công thức hàm làm tròn

 1. Nếu num_digits = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn thành số nguyên gần nhất.

 2. Nếu num_digits> 0, số sẽ được làm tròn đến vị trí thập phân được chỉ định. Nếu num_digits = 1 nhận 1 số lẻ, num_digits = 2 nhận 2 số lẻ, v.v.

 3. Nếu num_digits thì số sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến hàng trăm và num_digits = -3 đến hàng nghìn …

2. Hướng dẫn sử dụng Rounddown. hàm số

Mở file excel, nhập hàm Rounddown vào ô bạn muốn với cú pháp = ROUNDDOWN (Number, num_digits).

 1. Nếu num_digits = 0 thì chúng ta sẽ làm tròn thành số nguyên gần nhất.

n = 0

n = 0

 1. Nếu num_digits> 0, số sẽ được làm tròn đến vị trí thập phân được chỉ định. Nếu num_digits = 1 nhận 1 số lẻ, num_digits = 2 nhận 2 số lẻ, v.v.

Roundown

Roundown

 1. Nếu num_digits thì số sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân. Nếu num_digits = -1 làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến hàng trăm và num_digits = -3 đến hàng nghìn …

n<0

n0>

Với hướng dẫn trên, hy vọng bạn sẽ thực hiện công việc của mình với hàm Round một cách dễ dàng và hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page