top of page

Cách sử dụng hàm OR để so sánh các giá trị trong Excel

Hàm OR trong Excel là hàm kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm OR cũng như cách sử dụng nó nhé.

I. Hàm OR là gì? Ứng dụng của hàm OR trong Excel

Hàm OR là hàm kiểm tra đồng thời tất cả các điều kiện logic để trả về kết quả logic là TRUE hoặc FALSE. Và miễn là một trong các điều kiện cần kiểm tra là ĐÚNG, hàm OR sẽ trả về TRUE, và nếu tất cả các điều kiện cần kiểm tra là FALSE, hàm OR sẽ trả về FALSE.

Các ứng dụng của hàm OR trong Excel:

  1. Giúp bạn kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.

  2. Làm việc chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.

  3. Kết hợp với hàm IF và nhiều hàm khác hỗ trợ công việc.

II. Cách sử dụng hàm OR trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm OR: = OR (logic1,[logical2]…)

Trong đó:

  1. Logical1: Là các mệnh đề, giá trị logic hoặc công thức cần kiểm tra.

  2. Logical2, …: Là các giá trị mệnh đề tùy chọn và phụ.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm OR để xét điều kiện tính tiền thưởng cho nhân viên trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = OR (C3> = 10.000.000, D3> = 5) vào ô tham chiếu để kiểm tra.

Giải thích chức năng:

  1. HOẶC: Là một lệnh hàm.

  2. C3> = 10.000.000 và D3> = 5: Là xét thưởng khi doanh thu lớn hơn 10 triệu hoặc số lượng hàng bán phải lớn hơn 5.

  3. Hai điều kiện này chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 nên ta sử dụng hàm OR (hoặc).

Ví dụ minh họa OR.  hàm số

Ví dụ minh họa OR. hàm số

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo để hiển thị kết quả còn lại.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 2: Sử dụng hàm IF kết hợp với hàm OR để tính tiền thưởng cho nhân viên trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = IF (OR (C3> = 10000000, D3> = 5), C3 * 0.03, “Không thưởng”) vào ô tham chiếu để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm OR kết hợp với IF.  hàm số

Ví dụ minh họa hàm OR kết hợp với IF. hàm số

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng chuột kéo để hiển thị kết quả còn lại.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Trên đây là cách sử dụng hàm OR để so sánh giá trị trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn thực hiện được hàm HOẶC trong công việc cũng như học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

コメント


bottom of page