top of page

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel để tính một tháng đơn giản, với một ví dụ

Bạn đang muốn sử dụng hàm lấy giá trị tháng ở cột ngày tháng năm để phục vụ công việc trên Excel nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm MONTH trong Excel, một hàm có thể giúp bạn thực hiện tốt các phép tính theo tháng cực kỳ đơn giản và có ví dụ chi tiết.

I. Hàm MONTH là gì? Ứng dụng của hàm MONTH trong Excel

Hàm MONTH trong Excel là một hàm phân tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên và có giá trị từ 1 đến 12.

Ứng dụng của hàm THÁNG.

  1. Chỉ định số tháng cụ thể trong bảng tính.

  2. Kết hợp với một số chức năng khác để thuận tiện trong công việc

II. Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel, nhập lệnh = MONTH (serial_number) vào ô dữ liệu bạn cần và nhấn Enter.

Trong đó: Đối số serial_number là ô dữ liệu ngày mà bạn muốn trả về tháng.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MONTH để lấy tháng trong ô A1.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn muốn trả về kết quả.

Nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn cần trên bảng tính.

Nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn cần trên bảng tính.

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn phím Enter.

Nhấn phím Enter.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm MONTH để trả về giá trị tháng của các ngày 15/03/2021, 30/04/1945, 02/09/1945.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn muốn trả về kết quả.

Nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn cần trên bảng tính.

Nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn cần trên bảng tính.

Nhập hàm = MONTH (A1) vào ô bạn cần trên bảng tính.

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn phím Enter.

Nhấn phím Enter.

Bước 3: Ở góc dưới bên phải của hộp kết quả. Nhấn giữ chuột và kéo xuống Excel sẽ tự động trả về kết quả tương ứng với các giá trị bạn cần và thả chuột khi hoàn tất. Ở đây mình có 3 giá trị để xuất kết quả nên kéo xuống 3 ô tương ứng.

Nhấn giữ chuột và kéo thả theo giá trị để ra kết quả.

Nhấn giữ chuột và kéo thả theo giá trị để ra kết quả.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Komentáře


bottom of page