top of page

Cách sử dụng hàm IF trong Excel cực kỳ đơn giản và hiệu quả cao


Hàm IF là một hàm điều kiện quan trọng được sử dụng rất nhiều trong Excel. Chức năng này có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với một số chức năng khác. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm IF trong excel thì đừng bỏ qua bài viết này.

Ai cũng biết trong tin học văn phòng thì phần mềm Word, phần mềm tạo slide PowerPoint, phần mềm tính toán Excel là 3 ứng dụng mạnh được sử dụng nhiều nhất. Excel là một kỹ năng tin học văn phòng hữu ích và cần thiết cho những ai thường xuyên thao tác trên bảng tính. Đặc biệt đó là việc sử dụng hàm IF trong Excel để phục vụ cho việc tính toán chính xác và hiệu quả. Vậy cách sử dụng hàm IF trong excel và cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện và hàm IF kết hợp với các hàm khác trong cùng công thức như thế nào?

I. Các chức năng của hàm IF trong Excel

Hàm IF trong excel 3

Các chức năng của hàm IF nâng cao trong Excel

Hàm IF là một hàm có điều kiện, có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các hàm khác. Hàm IF trong excel giúp người dùng xác định điều kiện để dữ liệu xuất ra, có thể lồng nhiều hàm IF trong excel lại với nhau nếu đối tượng cần tính có nhiều điều kiện xảy ra.

Ý nghĩa của hàm IF trong excel là nếu “điều kiện” đúng thì kết quả trả về của hàm là “giá trị 1”, ngược lại nếu điều kiện sai thì kết quả trả về là “giá trị 2”.

II. Cú pháp của hàm IF trong Excel

Hàm IF trong excel 2

Cú pháp của hàm IF trong Excel

Cú pháp của hàm IF trong excel là: = IF (logic_test; [value_if_true]; [value_if_false])

Trong đó ý nghĩa của từng thành phần:

 1. logic_test: là một biểu thức có thể có giá trị TRUE hoặc FALSE.

 2. value_if_true: trả về giá trị nếu biểu thức logic_test là TRUE.

 3. value_if_false: trả về giá trị nếu biểu thức logic_test là FALSE.

III. Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel, hàm IF nhiều điều kiện

1. Cách sử dụng hàm IF trong excel chỉ chứa 1 điều kiện cần xem xét

Hãy xem xét ví dụ dữ liệu được hiển thị trong bảng sau. Hãy điền vào cột Kết quả là “Không đạt” nếu điểm môn Toán của học sinh dưới 5, điền Đạt nếu điểm của học sinh lớn hơn hoặc bằng 5. Ta có công thức và bảng kết quả sau:

Hàm IF trong excel 1

Cách sử dụng hàm IF trong excel chỉ chứa 1 điều kiện cần xem xét

2. Hàm IF nâng cao kết hợp với hàm AND trong excel

Hàm AND trong excel là hàm trả về giá trị TRUE khi tất cả các đối số của hàm được đánh giá là TRUE; Trả về FALSE nếu ít nhất một đối số của hàm được đánh giá là FALSE.

Hãy xem xét ví dụ bảng dữ liệu được hiển thị trong hình ảnh. Điền vào ô kết quả bằng Pass nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 5 và không có điểm nào nhỏ hơn hoặc bằng 3. Lúc này phải kết hợp hàm IF và hàm AND. Cách sử dụng hàm IF trong excel kết hợp với hàm AND như sau:

Hàm IF trong excel 4

Hàm IF trong Excel – Hàm IF nâng cao kết hợp với AND. hàm số

3. Hàm IF nâng cao kết hợp với hàm OR trong excel

Hàm OR trong excel tương tự như hàm AND vì nó có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện của các giá trị. Hai công thức này khác nhau ở chỗ, miễn là một trong hai hoặc nhiều điều kiện là đúng, giá trị hiển nhiên được trả về là Đúng. Và nếu tất cả đều sai, kết quả hiển nhiên là Sai.

Ví dụ, có một bảng dữ liệu như trong hình. Điền vào cột Kết quả là “Đạt” nếu điểm Toán lớn hơn 6 hoặc điểm Tin lớn hơn hoặc bằng 8. Bỏ sót nếu điểm Toán nhỏ hơn hoặc bằng 6 hoặc điểm Tin nhỏ hơn 8. Chúng tôi có công thức và kết quả trong cột Kết quả như sau:

Hàm IF trong excel 5

Hàm IF nâng cao kết hợp hàm OR trong excel

4. Hàm IF nâng cao kết hợp hàm AND và OR. hàm số

Trong trường hợp bạn phải đánh giá dữ liệu dựa trên nhiều điều kiện, bạn sẽ phải sử dụng đồng thời cả hai hàm AND và OR trong excel. Sau đó, hàm IF đa điều kiện được xây dựng.

Hãy xem xét ví dụ với các bảng dữ liệu dưới đây. Điền vào bảng Kết quả là Đạt nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5 và điểm môn Toán lớn hơn 7 và điểm môn Tin lớn hơn 7 hoặc điểm trung bình lớn hơn 6 và điểm môn Toán lớn hơn 4 và điểm Tin lớn hơn 7. Ngược lại điền vào bảng kết quả là Trượt. Chúng ta có công thức và kết quả của hàm IF đa điều kiện như sau:

Hàm IF trong excel 6

Hàm IF đa điều kiện – Hàm IF nâng cao kết hợp hàm AND và OR. hàm số

5. Hàm IF lồng nhau hoặc hàm IF đa điều kiện

Hãy xem xét ví dụ với các bảng dữ liệu dưới đây. Điền vào cột Xếp loại là Xuất sắc nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 9, Tốt nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8, Khá nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 7, Trung bình nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5, còn lại là Kém. Chúng ta có công thức hàm IF với nhiều điều kiện và kết quả như sau:

Hàm IF trong excel 7

Hàm IF lồng nhau hoặc hàm IF đa điều kiện

IV. Lưu ý khi sử dụng hàm IF trong Excel

Như bạn đã thấy, việc sử dụng hàm IF đa điều kiện trong Excel không yêu cầu quá nhiều công thức hoặc phương pháp nâng cao. Để phát triển các công thức hàm IF lồng nhau và tránh những lỗi thường gặp, hãy luôn ghi nhớ những điều cơ bản sau:

 1. Trong Excel 365 – 2016-2007, bạn có thể kết hợp tối đa 64 điều kiện trong một công thức tổng. Trong các phiên bản Excel cũ hơn từ 2003 trở về trước, có thể sử dụng tối đa 7 điều kiện.

 2. Luôn chú ý đến thứ tự của các điều kiện lồng nhau trong các công thức hàm IF lồng nhau. Nếu điều kiện đầu tiên là đúng, các điều kiện sau sẽ không được kiểm tra.

 3. Nếu công thức có nhiều hơn 5 hàm hàm IF, thì hãy chuyển sang công thức tối ưu hơn hàm IF đa điều kiện trong Excel.

 4. Hàm IF hoặc các hàm trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là các biểu thức logic trong excel chứa các ký tự không thể phân biệt chữ hoa hay chữ thường khi sử dụng hàm IF trong excel. Ví dụ, khi chúng ta so sánh một giá trị nào đó với “Hanoi”, hàm IF trong excel sẽ hiểu rằng Hanoi, Hanoi, HANOI, v.v. là như nhau.

 5. Trong công thức hàm IF, tham số “value_if_true” trả về true khi dữ liệu đáp ứng điều kiện, “value_if_false” trả về false khi dữ liệu không khớp với “điều kiện”

 6. Nếu bất kỳ tham số nào trong hàm IF được cho dưới dạng mảng hoặc mảng, thì hàm IF sẽ đánh giá mọi phần của mảng đó.

 7. Nhiều hàm IF có thể được lồng với nhau, số hàm IF tối đa có thể được lồng là 64. Tuy nhiên, hàm này có thể được thay thế bằng các hàm khác, chẳng hạn như hàm tìm kiếm VLOOKUP hoặc hàm tìm kiếm VLOOKUP. HLOOKUP, hai chức năng này có thể giúp tối ưu hóa các điều kiện một cách nhanh chóng.

 8. Nếu bạn muốn đếm số với điều kiện cho trước thì có thể sử dụng hàm COUNTIF trong excel hoặc hàm COUNTIFS trong excel cũng rất tiện lợi.

 9. Nếu bạn muốn cộng các số cùng với một điều kiện cho trước, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF trong excel hoặc một hàm tương tự có tên là SUMIFS

V. Xem xét các ví dụ về hàm IF từ cơ bản đến nâng cao

1. Ví dụ 1: Sử dụng một hàm IF đơn giản

Hãy xem xét ví dụ với các bảng dữ liệu dưới đây. Điền vào cột Kết quả là Đạt nếu giá trị ở cột Tổng lớn hơn 18, điền Không đạt nếu giá trị ở cột Tổng nhỏ hơn hoặc bằng 18. Ta có công thức và kết quả như sau:

Hàm IF trong excel 8

Sử dụng một hàm IF đơn giản

2. Ví dụ 2: Sử dụng hàm IF lồng nhau

Hãy xem xét ví dụ với các bảng dữ liệu dưới đây. Điền vào cột Giải là A nếu giá trị ở cột Điểm TB lớn hơn hoặc bằng 9,5, điền vào cột Giải là B nếu giá trị ở cột Điểm TB lớn hơn hoặc bằng 9, điền Giải. cột là C nếu giá trị trong cột Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8,5 và để trống nếu giá trị còn lại. Chúng tôi có công thức và kết quả sau:

Hàm IF trong excel 9

Sử dụng hàm IF lồng nhau

V. Kết luận

Trên đây là những kiến ​​thức cơ bản về cách sử dụng hàm IF trong excel và cách sử dụng hàm IF đa điều kiện trong Excel. Hi vọng với những thủ thuật này sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo hơn phần mềm Excel văn phòng.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

5 views0 comments

Comments


bottom of page