top of page

Cách sử dụng hàm FIND có điều kiện trong Excel rất đơn giản, với một ví dụ dễ hiểu

Hàm FIND trong Excel là hàm tìm kiếm các ký tự trong chuỗi văn bản mà bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm FIND cũng như cách sử dụng nó nhé.

I. Hàm FIND là gì? Ứng dụng của hàm FIND trong Excel

Hàm FIND là hàm tìm ký tự trong chuỗi văn bản và giá trị trả về là vị trí đầu tiên của ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm kiếm.

Ứng dụng của hàm FIND trong Excel.

 1. Đếm nhanh các ký tự bạn muốn tìm trong văn bản.

 2. Có thể kết hợp với nhiều chức năng khác, tiện lợi trong công việc.

II. Cách sử dụng hàm FIND trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm FIND: = FIND (find_text, within_text, [start_num]).

Trong đó:

 1. Find_text: Ký tự hoặc văn bản bạn muốn tìm kiếm.

 2. Within_text: Văn bản mà bạn muốn tìm kiếm cho vị trí của find_text trong đó.

 3. [Start_num]: chỉ định nơi bắt đầu tìm kiếm trong inside_text.

2. Cách sử dụng

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = FIND (“C”, B3) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm = FIND (

Nhập hàm = FIND (

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Dùng hàm FIND để tìm vị trí của chữ Hồng trong ô B4.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = FIND (“Pink”, B4) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm = FIND (

Nhập hàm = FIND (

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 3: Dùng hàm FIND để tìm vị trí của chữ A trong tên AI có vị trí bắt đầu từ ký tự thứ 5.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = FIND (“A”, B5,5) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Nhập hàm = FIND (

Nhập hàm = FIND (

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

3. Sử dụng chức năng FIND kết hợp với LEFT. hàm số

Ví dụ: Tìm ký tự đầu tiên trong ô B3 từ trái sang phải cho đến khi gặp ký tự khoảng trắng.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = LEFT (B3, FIND (“”, B3) -1) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. LEFT: Lệnh hàm lấy kết quả từ bên trái.

 2. B3: Là ô tham chiếu để lấy dữ liệu.

 3. FIND: Là lệnh chức năng tìm kiếm ký tự.

 4. -1: Là số bạn muốn xóa các ký tự thừa khỏi Find_text. Ở đây tôi chỉ muốn loại bỏ khoảng trắng, vì vậy tôi chọn giá trị 1.

Nhập hàm = LEFT (B3, FIND (

Nhập hàm = LEFT (B3, FIND (

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

4. Sử dụng chức năng FIND kết hợp với MID. hàm số

Ví dụ: Tìm 5 ký tự ở giữa đoạn văn trong ô B4.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = MID (B4, FIND (“”, B4) +1,5) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. MID: Là lệnh hàm lấy kết quả ở giữa.

 2. B4: Là ô tham chiếu để lấy dữ liệu.

 3. FIND: Là lệnh chức năng tìm kiếm ký tự.

 4. +1: Là giá trị kết quả được thêm vào từ Find_text. Ở đây, tôi muốn kết quả được hiển thị sau khoảng cách, vì vậy tôi chọn giá trị 1.

 5. 5: là số ký tự muốn hiển thị.

Nhập hàm = MID (B4, FIND (

Nhập hàm = MID (B4, FIND (

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

5. Sử dụng chức năng TÌM cùng với RIGHT. hàm số

Ví dụ: Tìm ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản sau:

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = RIGHT (B5, FIND (“-“, B5) -1) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Giải thích chức năng:

 1. RIGHT: Là lệnh hàm lấy kết quả bên phải.

 2. B5: Là ô tham chiếu để lấy dữ liệu.

 3. FIND: Là lệnh chức năng tìm kiếm ký tự.

 4. “-“: Là ký tự bạn muốn tìm kiếm.

 5. -1: Là số bạn muốn xóa các ký tự thừa khỏi Find_text. Ở đây mình chỉ muốn bỏ ký tự “-” nên chọn giá trị 1.

Nhập hàm = RIGHT (B5, FIND (

Nhập hàm = RIGHT (B5, FIND (

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng FIND. hàm số

1. Nguyên nhân 1

Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, nếu bạn nhập hàm dưới dạng chữ hoa không có trong phạm vi văn bản thì Excel sẽ báo lỗi như hình.

Lỗi khi nhập sai chức năng.

Lỗi khi nhập sai chức năng.

Cách sửa: Kiểm tra và chỉnh sửa lại chức năng đã nhập.

2. Nguyên nhân 2

Khi chỉ định vị trí bắt đầu tìm kiếm [start_num] vượt quá ký tự trong chuỗi. Excel sẽ báo lỗi và không hiển thị kết quả.

Lỗi khi nhập sai chức năng.

Lỗi khi nhập sai chức năng.

Cách khắc phục: Kiểm tra và chỉnh sửa lại giá trị tìm kiếm cho hàm.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comentarios


bottom of page