top of page

Cách sử dụng hàm DAY và DAYS trong Excel chi tiết với các ví dụ dễ hiểu

Hàm DAY và DAYS trong Excel là các hàm phổ biến để tính ngày trong tháng. Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về hàm DAYS và cách sử dụng hàm này trong Excel.

I. Hàm DAY là gì? Ứng dụng của hàm DAY trong Excel

Hàm DAY là một hàm trả về ngày trong ngày, tháng và năm.

Ứng dụng của hàm DAY.

  1. Tách ngày cụ thể từ ngày, tháng, năm trong tệp tính toán.

  2. Có thể kết hợp với nhiều chức năng khác để thuận tiện trong công việc.

II. Cách sử dụng hàm DAY trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel, bạn nhập hàm = DAY (Serial_number) vào ô tham chiếu trong bảng tính.

Trong đó: Serial_number là giá trị ngày, tháng và năm bắt buộc mà bạn muốn lấy ngày.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DAY để tách các ngày.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = DAY (B3) vào ô muốn hiển thị kết quả. Ở đây, tôi chọn ô C3.

Nhập hàm = DAY (B3) vào ô trang tính.

Nhập hàm = DAY (B3) vào ô trang tính.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm DAY kết hợp với hàm DATEDIF.

Bước 1: Trong bảng tính Excel, nhập hàm = DATEDIF (B3, C3, “D”) vào ô muốn hiển thị kết quả. Ở đây tôi hiển thị nó trên ô C7.

Trong đó:

  1. B3: Là thời gian bắt đầu.

  2. C3: Là thời điểm kết thúc.

  3. “D”: Là ký hiệu ngày mà bạn muốn trích xuất từ ​​giá trị ngày.

Nhập hàm = DATEDIF (B3, C3,

Nhập hàm = DATEDIF (B3, C3,

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page