top of page

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối các thứ trong Excel với các ví dụ

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm dùng để nối các đoạn văn bản khác nhau hoặc kết hợp các giá trị từ nhiều ô thành một ô và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Mời các bạn theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm CONCATENATE cũng như cách sử dụng hàm này.

I. Hàm CONCATENATE là gì? Ứng dụng của hàm CONCATENATE trong Excel

Hàm CONCATENATE được sử dụng để nối các đoạn văn bản khác nhau hoặc kết hợp các giá trị từ nhiều ô thành một ô.

Các ứng dụng của hàm CONCATENATE trong Excel:

  1. Thường được sử dụng để xử lý các bảng dữ liệu có cột Họ hoặc để kết hợp các giá trị từ nhiều ô thành một ô.

  2. Có thể kết hợp với nhiều chức năng thông thường khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm CONCATENATE: = CONCATENATE (text1, [text2]…)

Trong đó:

  1. Văn bản 1: Chuỗi văn bản, tham chiếu ô hoặc giá trị trong công thức.

  2. Văn bản 2: Một chuỗi có thể có hoặc không. Tối đa cho chuỗi Văn bản 2 là 255 và bắt buộc phải có dấu phẩy giữa các chuỗi.

2. Sử dụng ký tự “&” để nối các từ thông thường trong Excel

Ví dụ: Sử dụng ký tự & để nối Họ và Tên trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, bạn nhập hàm = (B4 & “” & C4) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Ví dụ minh họa việc sử dụng ký tự "&" để nối các từ.

Ví dụ minh họa việc sử dụng ký tự “&” để nối các từ.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

3. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các từ thông dụng trong Excel

Ví dụ: Sử dụng hàm CONCATENATE để nối Họ và Tên trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = CONCATENATE (B4, C4) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE để nối các từ thông dụng.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE để nối các từ thông dụng.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

4. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các từ với một ký tự khoảng trắng

Ví dụ: Sử dụng hàm CONCATENATE để nối Họ và Tên với các ký tự khoảng trắng trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = CONCATENATE (B5, “”, C5) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Một ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối các từ với một ký tự khoảng trắng.

Một ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối các từ với một ký tự khoảng trắng.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

5. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các từ vào văn bản

Ví dụ: Sử dụng hàm CONCATENATE để ghép Họ và Tên và thêm từ “Cát” vào bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = CONCATENATE (B7, “Cat”, C7) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối các từ vào văn bản.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối các từ vào văn bản.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

6. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các số và ngày tháng ở các định dạng khác nhau

Ví dụ: Sử dụng hàm CONCATENATE để nối số và ngày của ngày hôm nay theo định dạng.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính toán Excel, nhập hàm = CONCATENATE (“Hôm nay là”, TEXT (TODAY (), “mm / dd / yy”) vào ô tham chiếu mà bạn muốn hiển thị kết quả.

Một ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối số và ngày tháng.

Một ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối số và ngày tháng.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách sử dụng hàm CONCATENATE để kết nối mọi thứ trong Excel cực kỳ chi tiết, kèm theo các ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong việc thực hiện hàm CONCATENATE trong công việc và học tập và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page