top of page

Cách sử dụng hàm CHAR để trả về ký tự theo mã trong Excel chi tiết

Hàm CHAR trong Excel là hàm trả về ký tự tương ứng với mã cho sẵn trong bộ ký tự và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về cách thực hiện nhé.

I. Chức năng CHAR là gì? Ứng dụng của hàm CHAR trong Excel

Hàm CHAR là hàm trả về ký tự trong bộ ký tự dựa trên số tương ứng từ 1 đến 255 của ký tự đó trong mã.

Các ứng dụng của hàm CHAR trong Excel:

  1. Trả về ký tự tương ứng với mã đã cho.

  2. Có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel để hỗ trợ công việc.

  3. Giúp làm việc trong Excel chuyên nghiệp hơn.

II. Cách sử dụng hàm CHAR trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm: = CHAR (số)

Trong đó:

  1. number: Là mã của ký tự tương ứng cần trả về. Có 255 ký tự tương ứng với số từ 1 đến 255.

2. Cách sử dụng

Ví dụ 1: Sử dụng hàm CHAR để tìm các ký tự được xác định bởi số mã sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu ví dụ trên, nhập hàm như được hiển thị trong hộp tham chiếu.

Ví dụ minh họa CHAR.  hàm số

Ví dụ minh họa CHAR. hàm số

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter và kéo con trỏ chuột để hiển thị các kết quả còn lại.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Ví dụ 2: Sử dụng hàm CHAR để thêm các ký tự vào giữa chuỗi văn bản như hình minh họa.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu ví dụ trên, nhập hàm như được hiển thị trong hộp tham chiếu.

Ví dụ về cách chèn các ký tự vào một chuỗi văn bản

Ví dụ về cách chèn các ký tự vào một chuỗi văn bản

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả

Bước 3: Click vào ô B4 và chọn Wrap Text như hình để hiển thị ngắt dòng.

Bấm vào ô B4 và chọn Wrap Text

Bấm vào ô B4 và chọn Wrap Text

Bấm vào ô B4 và chọn Wrap Text

III. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm CHAR trong Excel

1. Lỗi #Value!

Nguyên nhân: Đối số number của hàm nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 255.

2. Lỗi #NAME?

Nguyên nhân: Đối số number không phải là một giá trị số.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comentários


bottom of page