top of page

Cách sử dụng chức năng Bộ lọc trong Google Trang tính một cách chi tiết, với các ví dụ dễ hiểu

Chức năng Bộ lọc trong Google Trang tính là một chức năng dùng để lọc dữ liệu có điều kiện giúp bạn lọc các tập dữ liệu và trả về ngay lập tức các hàng dữ liệu đáp ứng các tiêu chí bạn chỉ định. Theo dõi bài viết để hiểu thêm về chức năng Filter.

I. Chức năng FILTER là gì? Ứng dụng của chức năng FILTER trong Google Trang tính

1. Định nghĩa của hàm FILTER trong Google Trang tính là gì

Hàm FILTER là hàm dùng để lọc dữ liệu có điều kiện trong Google Sheet với cú pháp = FILTER (“dãy giá trị”, “điều kiện 1″;[” condition 2″;..]), trong đó:

  1. Phạm vi giá trị: Dữ liệu cần được lọc trên trang Google Trang tính.

  2. Điều kiện 1: Điều kiện 1 là cột hoặc hàng chứa giá trị đúng hoặc sai tương ứng với cột hoặc hàng đầu tiên của dữ liệu cần lọc.

  3. Điều kiện 2…: Điều kiện 2 là điều kiện bổ sung với dữ liệu được lọc.

Các ứng dụng của hàm FILTER:

  1. Lọc một loạt các ô dữ liệu dựa trên tiêu chí bạn xác định.

  2. Sử dụng để trả về nhiều tiêu chí.

  3. Sử dụng để trả về nhiều tiêu chí và sắp xếp.

2. Ví dụ về hàm FILTER trong Google Trang tính

Ở đây tôi có đưa ra một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng chức năng này

Ví dụ: tôi muốn lọc dữ liệu cho các giá trị nhỏ hơn 100.

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trong bảng dữ liệu> Nhập hàm = FILTER (A1: A10; A1: A10> 100) như hình.

Giá trị bộ lọc nhỏ hơn 100

Giá trị bộ lọc nhỏ hơn 100

Bước 2: Nhấn Enter> Kết quả hiển thị như hình.

Lọc giá trị dữ liệu kết quả lớn hơn 100

Lọc giá trị dữ liệu kết quả lớn hơn 100

II. Các cách kết hợp chức năng FILTER trong Google Trang tính

1. Nhập nhiều điều kiện vào BỘ LỌC. hàm số

Như ví dụ trên, tôi có thể lọc dữ liệu có giá trị từ 200 đến 400.

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trong bảng dữ liệu> Nhập hàm = FILTER (A1: A10; A1: A10> 200; A1: A10400)> như hình.

Dữ liệu giá trị định vị từ 200 đến 400

Dữ liệu giá trị định vị từ 200 đến 400

Bước 2: Nhấn Enter> Kết quả hiển thị như hình.

Lọc giá trị dữ liệu kết quả trong phạm vi 200 đến 400

Lọc giá trị dữ liệu kết quả trong phạm vi 200 đến 400

2. Tham chiếu nhiều cột trong BỘ LỌC. hàm số

Cũng dựa trên bảng của ví dụ trên, tôi đã thêm một cột bên cạnh phần giá trị

Ví dụ: Trong bảng 2 giá trị, tôi lọc giá trị lớn hơn 100.

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trong bảng dữ liệu> Nhập hàm = FILTER (A1: B10; A1: A10> 100; B1: B10> 100) như trong hình.

Lọc các giá trị lớn hơn 100 trong 2 cột

Lọc các giá trị lớn hơn 100 trong 2 cột

Bước 2: Nhấn Enter> Kết quả hiển thị như hình.

Lọc kết quả cho các giá trị dữ liệu lớn hơn 100 trong 2 cột

Lọc kết quả cho các giá trị dữ liệu lớn hơn 100 trong 2 cột

3. Tham chiếu ô trong phần có điều kiện của BỘ LỌC. hàm số

Ví dụ: Chúng tôi lọc dữ liệu giá trị trong phạm vi ổ đĩa có giá trị lớn hơn 1 ô tham chiếu nhất định, Chúng tôi thực hiện như sau

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trong bảng dữ liệu> Nhập hàm = FILTER (A1: A10; A1: A10> E1) như hình

Lọc các giá trị lớn hơn tham chiếu ô

Lọc các giá trị lớn hơn tham chiếu ô

Bước 2: Nhấn Enter> Kết quả hiển thị như hình.

Lọc kết quả cho các giá trị lớn hơn ô được tham chiếu

Lọc kết quả cho các giá trị lớn hơn ô được tham chiếu

4. Lồng nhiều hàm FILTER với nhau

Cấu trúc hàm: = FILTER (FILTER (phạm vi; điều kiện); điều kiện)

Bằng cách sử dụng đầu ra của hàm FILTER đầu tiên của bạn, [range of values] của hàm FILTER thứ hai.

Ví dụ: Chúng ta sử dụng dữ liệu của ví dụ trên để sử dụng hàm FILTER đầu tiên để lọc dữ liệu lớn hơn 100 và hàm Filter thứ hai để lọc các giá trị lớn hơn 400.

Bước 1: Chọn ô bất kỳ trong bảng dữ liệu> Nhập hàm = FILTER (FILTER (A1: A10; A1: A10> 100); A1: A6> 400) như hình.

Lọc các giá trị bằng cách sử dụng điều kiện chức năng Bộ lọc đầu tiên dưới dạng "phạm vi giá trị" cho chức năng Bộ lọc thứ hai

Lọc các giá trị bằng cách sử dụng điều kiện chức năng Bộ lọc đầu tiên dưới dạng “phạm vi giá trị” cho chức năng Bộ lọc thứ hai

Bước 2: Nhấn Enter> Kết quả hiển thị như hình.

Kết quả sẽ trả về giá trị bộ lọc mà hàm “FILTER (A1: A10; A1: A10> 100)” sẽ thực hiện “phạm vi giá trị” cho hàm thứ hai. Vui lòng xem lại ví dụ về hàm FILTER đầu tiên của bài viết này để dễ hình dung.

Tôi xem bảng kết quả

Kết quả trả về giá trị của hàm lồng nhau

Kết quả trả về giá trị của hàm lồng nhau

Trên đây là Cách sử dụng chức năng FILTER trong Google Sheet cực kỳ đơn giản. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc cũng như học tập và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page