top of page

Cách sử dụng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel để phân tách giờ, phút và giây

Trong quá trình làm việc với Excel khi bạn muốn xử lý các giá trị thời gian như giờ, phút, giây. Sau đó, chúng ta phải sử dụng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel để phân tách giờ, phút, giây bằng các ví dụ đơn giản.

I. Hàm HOUR, MINUTE, SECOND là gì? Ứng dụng của các hàm này trong Excel

  1. Hàm HOUR: Còn được gọi là hàm giờ, là một hàm được sử dụng trong Excel để trả về giá trị giờ. Giá trị giờ được trả về dưới dạng số nguyên từ 0 (12:00 sáng) đến 23 (11:00 tối).

  2. Hàm MINUTE: Còn được gọi là hàm phút, là một hàm được sử dụng trong Excel để trả về giá trị phút. Giá trị phút được trả về dưới dạng số nguyên từ 0 đến 59.

  3. Hàm SECOND: Còn được gọi là hàm giây, là một hàm được sử dụng trong Excel để trả về giá trị giây. Giá trị giây được trả về dưới dạng số nguyên từ 0 đến 59.

II. Cách sử dụng hàm HOUR trong Excel

1 GIỜ . cú pháp hàm

Cú pháp hàm: = HOUR (serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số bắt buộc, là thời gian chứa giờ mà bạn muốn tách.

Bảng giá trị thời gian trong GIỜ. hàm số

Giá trị số

Thời gian thực

0

0 giờ

0,05

1 giờ

0,1

2 giờ

0,15

3 giờ

0,2

4 tiếng

0,21 – 0,24

5 giờ

0,25

6 giờ

0,3

7 giờ

0,35

8 giờ

0,4

9 giờ

0,45

10 giờ

0,46 – 0,49

11 giờ

0,5

12 giờ

0,55

13 giờ

0,6

14 giờ

0,65

15 giờ

0,7

16 giờ

0,71 – 0,74

17 giờ

0,75

18 giờ

0,8

19 giờ

0,85

20 giờ

0,9

21 giờ

0,95

22 giờ

0,96 – 0,99

23 giờ

Đầu tiên

24 giờ

2. Cách sử dụng

Ví dụ, chúng ta có một bảng thời gian như sau:

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Để tách giá trị giờ của cột giờ, tại ô đầu tiên của cột giờ> Nhập công thức = GIỜ (A2).


Trong ô đầu tiên của cột giờ> Nhập công thức = HOUR (A2)

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại, bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột vào góc dưới của ô chứa kết quả trên cho xuất hiện dấu cộng> Kéo xuống dưới là xong.

Bước 4: Và đây là kết quả.

Kết quả

Kết quả

III. Cách sử dụng hàm MINUTE trong Excel

1. PHÚT. cú pháp hàm

Cú pháp hàm: = MINUTE (serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số bắt buộc, là thời gian chứa phút mà bạn muốn tách.

2. Cách sử dụng

Như ví dụ trên, chúng ta có bảng thời gian sau:

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Để tách giá trị phút của cột thời gian, tại ô đầu tiên của cột phút> Nhập công thức = MINUTE (A2).


Trong ô đầu tiên của cột phút> Nhập công thức = MINUTE (A2)

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại, bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột vào góc dưới của ô chứa kết quả trên cho xuất hiện dấu cộng> Kéo xuống dưới là xong.

Bước 4: Và đây là kết quả.

Kết quả

Kết quả

IV. Cách sử dụng hàm SECOND trong Excel

1 GIÂY . cú pháp hàm

Cú pháp hàm: = SECOND (serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số bắt buộc, là thời gian chứa giây mà bạn muốn tách.

2. Cách sử dụng

Như ví dụ trên, chúng ta có bảng thời gian sau:

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Để tách giá trị giây của cột thời gian, tại ô đầu tiên của cột giây> Nhập công thức = SECOND (A2).


Trong ô đầu tiên của cột giây> Nhập công thức = SECOND (A2)

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại, bạn chỉ cần đưa con trỏ chuột vào góc dưới của ô chứa kết quả trên cho xuất hiện dấu cộng> Kéo xuống dưới là xong.

Bước 4: Và đây là kết quả.

Kết quả

Kết quả

Trên đây là những cách cũng như ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách làm, hãy để lại bình luận bên dưới. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Chúc may mắn!!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

134 views0 comments

Comments


bottom of page