top of page

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 trong một nốt nhạc


Để làm việc với các bảng dữ liệu, đôi khi người dùng phải chuẩn bị cho những dữ liệu đó. Và một trong những bước chuẩn bị sẽ là sắp xếp dữ liệu. Vậy cách sắp xếp tên theo bảng chữ cái trong excel 2010 nhanh và chính xác nhất là gì?

Trong quá trình nhập dữ liệu vào bảng tính trong Excel, bạn không nhập các tên theo đúng thứ tự bảng chữ cái và khi đó bạn muốn thực hiện việc sắp xếp trong excel theo thứ tự từ a -> z hoặc từ z -> a để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn. . Excel cung cấp cho bạn các thủ thuật excel để làm những gì bạn muốn. Nếu bạn chưa biết cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 từ a-> z thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của 123job.

I. Nguyên tắc sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 8

Nguyên tắc cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 được thực hiện tương tự như đối với word. Khi sắp xếp, bạn cần tuân theo quy tắc đặt tên. Quy tắc đặt tên trong bộ công cụ tin học văn phòng excel, word hay trong tiếng việt phải sắp xếp lần lượt các mục hoặc từ theo bảng chữ cái từ A đến Z. Sắp xếp tên không chỉ nhìn vào các thành phần Tên mà còn dựa vào dấu để sắp xếp trong excel. Sắp xếp các tên đã chia theo thứ tự bảng chữ cái, sau đó là dấu, hỏi, ngã, sắc, nặng. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 cũng tuân theo nguyên tắc này, tức là khi sắp xếp tên thì ưu tiên theo thứ tự bảng chữ cái, sau đó mới đến thanh điệu trong khi sắp xếp. Với một số thủ thuật excel cung cấp cho người dùng, việc sắp xếp trong excel được thực hiện đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là một vài trong số những cái được sử dụng phổ biến nhất.

II. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 và các phiên bản khác

1. Sử dụng chức năng Sắp xếp để sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010

Khi lập danh sách trong Excel, để sắp xếp theo một thứ tự nhất định chúng ta sử dụng hàm Sắp xếp.

Các bước để sắp xếp như sau:

 1. Bước 1: Chọn vùng dữ liệu được sắp xếp

 2. Bước 2: Chọn chức năng Sắp xếp, sau đó một menu sẽ được mở ra. Nếu dữ liệu đã bao gồm tiêu đề hàng / cột, hãy chọn hộp “Dữ liệu của tôi có tiêu đề”.

 3. Bước 3: Chọn cột để sắp xếp, chọn kiểu sắp xếp và nhấp vào kiểu sắp xếp. Để sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái, hãy chọn Giá trị ô và từ A đến Z. Nhấn OK để hoàn tất.

2. Cách sắp xếp tên theo bảng chữ cái trong excel 2010 với Sort

Cách trên đã sắp xếp họ và tên theo danh sách bảng chữ cái. Vì vậy, nếu bạn chỉ muốn sắp xếp các tên theo thứ tự bảng chữ cái, làm thế nào để bạn làm điều đó?

Đầu tiên chúng ta tiến hành Tách họ, tên, chữ đệm trong excel dựa trên thủ thuật excel sử dụng hàm RIGHT kết hợp với hàm đo độ dài chuỗi ký tự LEN, hàm tìm chuỗi văn bản FIND, hàm thay thế chuỗi văn bản phiên bản cũ thành chuỗi văn bản mới SUBSTITUTE.

Sau đó tiến hành sắp xếp các tên theo Sắp xếp. Thay vì sử dụng cả hai cột Họ và Tên, chúng tôi chỉ sử dụng cột Tên.

III. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo cách thủ công

1. Tách riêng các cột Họ và Tên để sắp xếp trong excel

Đầu tiên hãy tách họ khỏi họ và tên như trong bảng dữ liệu dưới đây:

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 1

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo cách thủ công

Bước 1: Đánh dấu cột Tên -> nhấp vào tab Dữ liệu -> Sắp xếp AZ.

Bước 2: Bảng Sắp xếp hiện ra, tại mục Cột chọn Tên, Thứ tự chọn A đến Z -> OK để thực hiện.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 2

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo cách thủ công

Bước 3: Họ và tên của cột ngay lập tức sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tuy nhiên, cột Số sẽ bị đảo ngược. Để có số thứ tự chính xác, bạn điền số 1 vào ô đầu tiên và đưa con trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô, giữ phím ctrl và kéo thả đến cuối, vậy là STT đã được điều chỉnh.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 3

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo cách thủ công

2. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 khi cột Họ và cột Tên là 1 cột

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo chữ cái trong trường hợp chung là 1 cột sẽ phức tạp hơn cách tách 2 cột để sắp xếp.

Bước 1: Sao chép toàn bộ nội dung của cột Họ và dán vào cột mới bên cạnh.

Bước 2: Đánh dấu cột Tên đã dán và nhấn Ctrl + H để mở hộp thoại Giao diện Tìm và Thay thế. Trong hộp Tìm gì nhập * và một khoảng trắng, trong hộp Thay thế bằng hãy để trống và chọn Thay thế Tất cả. Nhấp vào Đóng để đóng hộp thoại giao diện. Cuối cùng chúng ta nhận được cột Tên như hình:

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 4

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 khi cột Họ và cột Họ chung 1 cột

Bước 3: Đánh dấu cột Tên -> nhấp vào tab Dữ liệu -> Sắp xếp AZ.

Bước 4: Bảng Sắp xếp hiện ra, tại mục Cột chọn Tên, Thứ tự chọn A đến Z -> OK để thực hiện.

Bước 5: Cột họ và cột tên ngay lập tức sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tuy nhiên, cột STT bị đảo ngược. Để có số thứ tự chính xác, bạn điền số 1 vào ô đầu tiên và đưa con trỏ chuột vào góc dưới cùng bên phải của ô, giữ phím ctrl và kéo thả đến cuối, vậy là STT đã được điều chỉnh.

3. Thủ thuật Excel để tạo bộ lọc để sắp xếp nhanh trong Excel

Để sắp xếp nhanh hơn, người dùng chỉ cần bôi đen cột cần sắp xếp, vào mục Dữ liệu, bấm vào bộ lọc, chọn biểu tượng mũi tên xuống ở ô Tên rồi chọn sắp xếp từ A – Z hoặc ZA.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 5

Thủ thuật Excel để tạo bộ lọc để sắp xếp nhanh trong Excel

IV. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo nhiều cột

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 6

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 theo nhiều cột

Nếu bạn muốn sắp xếp trong excel theo tên bảng chữ cái của một dải ô có nhiều hơn một cột, thì chức năng Sắp xếp cũng cho phép bạn thực hiện việc này. Các bước thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Chọn tất cả các ô bạn muốn sắp xếp theo ABC

 2. Bước 2: Nhấp vào Sắp xếp & Lọc trong Chỉnh sửa của tab Trang chủ.

 3. Bước 3: Chọn Sắp xếp tùy chỉnh và hộp thoại Sắp xếp sẽ mở ra.

 4. Bước 4: Đánh dấu vào ô My Data Has Headers nếu tiêu đề danh sách của bạn ở trên cùng.

 5. Bước 5: Chọn cột chính bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp thoại Sắp xếp Theo.

 6. Bước 6: Chọn Giá trị ô trong hộp thoại Sắp xếp trên.

 7. Bước 7: Nhấp từ A đến Z trong hộp thoại Đặt hàng.

 8. Bước 8: Nhấp vào Thêm cấp ở đầu hộp thoại.

 9. Bước 9: Nhập chọn cột thứ hai mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự trong hộp thoại Sắp xếp Theo.

 10. Bước 10: Chọn Giá trị ô trong hộp thoại Sắp xếp trên.

 11. Bước 11: Chọn A đến Z trong hộp thoại Đặt hàng.

 12. Bước 12: Nhấp vào Thêm cấp độ để sắp xếp theo cột khác. Bấm OK khi đã sẵn sàng để excel tự động sắp xếp bảng theo thứ tự bảng chữ cái.

V. Cách sắp xếp tên theo bảng chữ cái trong excel 2010 bằng Bảng chữ cái nâng cao

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 7

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 bằng Bảng chữ cái nâng cao

Trong một số tình huống, Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 không được khuyến khích. Ví dụ: bạn có một danh sách dài chứa tên của các tháng hoặc ngày trong tuần mà bạn đang cố gắng sắp xếp theo thứ tự thời gian. Microsoft Excel đã cung cấp cho người dùng một thủ thuật excel để giải quyết vấn đề này và người dùng cũng có thể tùy chỉnh cách sắp xếp bằng cách sử dụng chức năng này.

 1. Bước 1: Nhấp vào Sắp xếp & Lọc trong Chỉnh sửa của tab Trang chủ.

 2. Bước 2: Đánh dấu vào Custom Sort và hộp thoại Sort sẽ mở ra.

 3. Bước 3: Nhấp vào mũi tên thả xuống trong danh sách thả xuống Đơn hàng và chọn Danh sách tùy chỉnh và hộp thoại Danh sách tùy chỉnh sẽ được mở ra.

 4. Bước 4: Chọn tùy chọn sắp xếp bạn muốn sử dụng hoặc nếu bạn muốn tạo kiểu mới, hãy nhấp vào DANH SÁCH MỚI.

 5. Bước 5: Đánh dấu OK hai lần để sắp xếp danh sách theo thứ tự thời gian.

TẠI VÌ. Tổng kết

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong excel 2010 là một trong những kỹ năng tin học văn phòng cơ bản của dân văn phòng hay những người làm công việc văn phòng nói chung. Việc thành thạo các bộ ứng dụng văn phòng như phần mềm soạn thảo Word, phần mềm tính toán Excel hay tạo slide PowerPoint là điều cơ bản đối với những người đi làm hiện nay. Hy vọng bài viết này đã cung cấp thêm cho bạn những kiến ​​thức bổ ích.

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

11 views0 comments

Comments


bottom of page