top of page

Cách nối các chuỗi trong Excel

Trong quá trình làm việc với các chuỗi trong Excel, sẽ có lúc bạn cần nối các chuỗi lại với nhau. Nếu bạn chưa biết cách nối chuỗi trong Excel thì hãy tham khảo các cách nối chuỗi trong Excel mà bài viết chia sẻ dưới đây.

Cách nối các chuỗi trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn hai cách để nối chuỗi trong Excel: sử dụng toán tử & và nối chuỗi bằng hàm CONCATENATE.

Phương pháp 1: Nối chuỗi bằng cách sử dụng & toán tử

Cách sử dụng toán tử & để nối các chuỗi, bạn có thể nhập trực tiếp văn bản như sau:

= “thuthuatphanmem” &. vn “

Kết quả là bạn sẽ nhận được:

Nhập văn bản trực tiếp

Bạn cũng có thể nối các chuỗi trong các ô được tham chiếu có chứa chuỗi sẽ được nối như sau:

= C8 & D8 & E8

Nối các chuỗi trong các ô được tham chiếu có chứa chuỗi sẽ được nối

Ngoài ra, bạn có thể nối khoảng trắng vào chuỗi văn bản, ví dụ:

= C8 & “” & D8 & “” & E8

Nối khoảng cách vào chuỗi văn bản

Hoặc bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt vào chuỗi như sau:

= B6 & “@” & “gmail.com”

Thêm các ký tự đặc biệt vào chuỗi

Phương pháp 2: Nối các chuỗi bằng CONCATENATE. hàm số

Hàm CONCATENATE là một hàm nối chuỗi trong Excel, hãy cùng tìm hiểu cách nối chuỗi bằng hàm CONCATENATE dưới đây.

Cú pháp

= CONCATENATE (text1, [text2]…)

Trong đó: text1 là đối số bắt buộc, là chuỗi đầu tiên để nối, nó có thể là giá trị văn bản, số hoặc tham chiếu ô.

text2 là một đối số tùy chọn, là chuỗi thứ hai được nối có thể có tối đa 255 mục (8192 ký tự).

Ghi chú

  1. Chuỗi được nối là văn bản, ký tự đặc biệt, ngày tháng … bạn cần đặt trong dấu ngoặc kép “”, nếu là số thì không nhất thiết phải đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ

  1. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi văn bản và chuỗi số.

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối chuỗi văn bản, số
  1. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi với các đối số tham chiếu ô

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi với các đối số tham chiếu ô
  1. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi và thêm khoảng cách giữa các chuỗi đã nối.

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi và thêm khoảng trắng giữa các chuỗi đã nối
  1. Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi và thêm các ký tự đặc biệt vào chuỗi.

Sử dụng hàm CONCATENATE để nối các chuỗi và thêm các ký tự đặc biệt vào chuỗi

Trên đây là các cách nối chuỗi trong Excel mà bạn có thể thực hiện nhanh chóng. Nếu cần nối chuỗi trong Excel, bạn có thể chọn một trong hai cách mà bài viết hướng dẫn để nối chuỗi. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page