top of page

Cách chuyển đổi thời gian trong Excel

Trong bài viết này, Thủ thuật Phần mềm sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi thời gian sang giờ, phút hoặc số thập phân và ngược lại.

Cách chuyển đổi thời gian trong Excel

Cách chuyển đổi thời gian thành giờ và phút trong Excel

Phương pháp 1: Sử dụng phép toán để chuyển đổi sang giờ bằng cách nhân với 24, cụ thể là số giờ trong ngày.

Sử dụng phép toán để chuyển đổi thành giờ bằng cách nhân với 24

Nếu bạn chỉ muốn lấy phần nguyên, thì hãy sử dụng hàm INT để loại bỏ phần lẻ.

Cách 2: Sử dụng hàm Convert với cú pháp = CONVERT (value, “day”, “hr”).

Trong đó giá trị là giá trị cần chuyển đổi.

Sử dụng Chuyển đổi.  hàm số

Cách 3: Sử dụng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND để tính kết quả.

= HOUR (giá trị) + PHÚT (giá trị) / 60 + GIÂY (giá trị) / 3600

Trong đó giá trị là giá trị cần chuyển đổi.

Sử dụng HOUR MINUTE SECOND.  hàm số

Khi bạn có thể chuyển đổi thời gian thành giờ, bạn cũng có thể chuyển đổi tương tự sang phút và giây.

Cách chia thời gian thành cột ngày và cột thời gian

Trong một số trường hợp, bạn nhận được dữ liệu trong một cột bao gồm cả ngày và giờ. Vì vậy để tách dữ liệu gốc thành hai cột: một cột ngày tháng và một cột thời gian như sau.

Chia thời gian thành cột ngày và cột thời gian

Để lấy dữ liệu ngày, bạn sử dụng công thức = INT (giá trị).

Sử dụng công thức = INT (giá trị)

Để thay đổi định dạng ngày, trên tab Trang chủ (Đầu tiên) => Nhấp vào Định dạng số (2) Chọn nhanh Ngày Ngắn (3).

Lựa chọn nhanh Ngày Ngắn

Để lấy giờ và phút, bạn sử dụng hàm MOD với cú pháp = MOD (value, 1).

Sử dụng hàm MOD = MOD (giá trị, 1)

Để thay đổi định dạng ngày, trên tab Trang chủ (Đầu tiên) => Bấm vào Định dạng số (2) Thời gian chọn nhanh (3).

Thời gian chọn nhanh

Cách chuyển đổi thời gian sang số thập phân trong Excel

Để chuyển đổi thời gian thành giờ, hãy nhân số lần với 24 (số giờ trong một ngày).

Để chuyển đổi thời gian thành phút, hãy nhân thời gian với 1440 (phút trong ngày = 24 * 60).

Để chuyển đổi thời gian thành giây, hãy nhân thời gian với 86400 (giây trong ngày = 24 * 60 * 60).

Cách chuyển đổi thời gian sang số thập phân trong Excel

Trên đây, Thủ thuật Phần mềm đã hướng dẫn bạn cách thay đổi thời gian trong Excel. Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

4 views0 comments

Comments


bottom of page