top of page

Cách chuyển đổi giờ thành phút trong Excel

Trong bài viết này, Thủ thuật Phần mềm sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi giờ sang phút trong Excel.

Cách chuyển đổi giờ thành phút trong Excel

Sử dụng toán học

Chúng ta có 1 giờ = 60 phút = 3600 giây, chúng ta áp dụng công thức này để tính toán trong Excel.

Ví dụ, bạn có bảng thời gian sau:

Thời gian biểu

Trong cột B, bạn sử dụng công thức B2 = A2 * 24, sao chép cho các ô còn lại trong cột B, bạn sẽ nhận được số giờ ở dạng thập phân.

Nhận kết quả giờ dưới dạng số thập phân

Nếu bạn chỉ muốn lấy số giờ, bạn có thể kết hợp nó với hàm INT để nhận giá trị nguyên:

Kết hợp với hàm INT để nhận giá trị số nguyên

Tương tự, bạn chuyển đổi phút và giây theo công thức:

C2 = A2 * 24 * 60 D2 = A3 * 24 * 60 * 60

Chuyển đổi phút và giây theo công thức

Sử dụng CHUYỂN ĐỔI. hàm số

Cú pháp hàm: = CONVERT (number, from_unit, to_unit)

Trong đó:

  1. CONVERT: là tên của hàm dùng để chuyển đổi

  2. Số: số ban đầu được chuyển đổi.

  3. from_unit: đơn vị của số ban đầu.

  4. to_unit: đơn vị để chuyển đổi.

Giá trị đơn vị:

  1. “day” = nếu đơn vị là ngày.

  2. “hr” = đơn vị là giờ.

  3. “mn” = đơn vị là phút.

  4. “sec” = đơn vị là giây.

Với ví dụ trên, giá trị mặc định từ_unit là “ngày”, muốn chuyển thành giờ / phút / giây thì đổi thành_unit thành “hr” http://thuthuatphanmem.vn/ “mn” http://thuthuatphanmem. vn / “giây”. Và bạn thu thập tương tự như trên.

Sử dụng CHUYỂN ĐỔI.  hàm số

Sử dụng HOUR, MINUTE, SECOND. chức năng

Một cách khác để chuyển đổi giờ thành phút, giây; bạn có thể sử dụng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND để tính số giờ, phút và giây và sử dụng phép tính cộng.

Cú pháp hàm:

= HOUR (serial_number) = MINUTE (serial_number) = SECOND (serial_number)

Trong đó: serial_number là số cần chuyển đổi.

Với ví dụ trên, bạn gõ lần lượt công thức sau:

B2 = GIỜ (A2) C2 = PHÚT (A2) D2 = GIÂY (A2)

Bạn copy công thức cho các hàng còn lại trong ô sẽ được kết quả:

Sử dụng HOUR, MINUTE, SECOND.  chức năng

Để tính tổng số phút trong cột E, công thức sẽ là giờ * 24 + phút + giây / 60.

Trong ô E2 = B2 * 60 + C2 + D2 / 60. Sao chép công thức cho các hàng còn lại trong cột. Bạn nhận được kết quả sau:

Kết quả

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

0 views0 comments
bottom of page