top of page

Cách cố định cột và tiêu đề trong Excel

Tại sao cần phải đóng băng các dòng trong Excel. Đối với những bạn thường xuyên làm việc với file excel với số lượng lớn các bản ghi thì không thể không sử dụng chúng. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách cố định cột và hàng trong Excel 2013.

1. Dòng cố định

Lưu ý: Điều quan trọng là phải cố định các hàng hoặc cột để xác định vị trí đặt con trỏ chuột.

Bước 1: Định vị con trỏ chuột.

Đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên của dòng bên dưới dòng cần cố định. Lưu ý: các dòng trước dòng đặt con trỏ chuột là cố định.

Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Ví dụ: Cố định dòng số 1 và dòng số 2 => đặt con trỏ chuột tại dòng thứ 3 của ô số 1. Vì vậy, khi bạn di chuyển đến bản ghi thứ n với n rất lớn, dòng 1 và dòng 2 sẽ vẫn được hiển thị. và cố định trên đầu trang.

Panes đóng băng

So sánh kết quả: Dòng 1, dòng 2 cố định. Khi rê chuột xuống hàng thứ 15, 16, tiêu đề cột và các thuộc tính vẫn hiển thị.

Thuộc tính tiêu đề và hiển thị

Lưu ý: Hàng đầu tiên có thể được sửa bằng cách nhấp vào Cố định Hàng trên cùng.

Cố định hàng trên cùng

2. Cột cố định

– Bước 1: Có 2 cách để xác định vị trí của con trỏ chuột.

+ Cách 1: Bạn đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của cột sau khi cố định cột (Ví dụ bạn sửa cột thứ n thì đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của cột thứ n + 1). Đã sửa cột Số. Đặt con trỏ chuột vào ô (B, 2).

Con trỏ chuột ở đầu

Lưu ý: Các cột phía trước cột nơi đặt con trỏ chuột là cố định.

+ Cách 2: Bôi đen toàn bộ cột sau khi đã sửa cột.

Ví dụ, để sửa cột Số, chúng tôi đánh dấu cột Họ.

Đánh dấu toàn bộ cột

– Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Ngăn đóng băng 2

So sánh kết quả: Khi chúng ta kéo cột Họ, nó bị che đi nhưng cột STT vẫn cố định và hiển thị trên cùng.

So sánh kết quả

Lưu ý: Nếu bạn muốn cố định cột đầu tiên, hãy chọn Cố định ngăn -> Cố định cột đầu tiên.

Cố định cột đầu tiên

3. Đã sửa cả hàng và cột

– Bước 1: Định vị con trỏ chuột.

+ Ví dụ: Cố định cột No và hàng 1 + 2 -> Đặt con trỏ chuột tại ô C3.

Xác định vị trí đặt con trỏ

– Bước 2: Chọn View -> Freeze Panes.

Ngăn đóng băng 3

Kết quả:

Kết quả

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

3 views0 comments

Comentarios


bottom of page