top of page

Các phím tắt trong Excel

Bạn thường soạn thảo văn bản bằng bộ công cụ Microsoft Office, nhưng bạn có biết một người soạn thảo chuyên nghiệp thường sử dụng phím tắt hơn là phải sử dụng chuột. Sử dụng phím tắt tiết kiệm thời gian gấp nhiều lần so với cách sử dụng thông thường, trước đây ThuThuatPhanMem.vn đã liệt kê các phím tắt trong Word hôm nay ThuThuatPhanMem.vn sẽ liệt kê các phím tắt trong Excel cho các bạn cùng biết. .

Ví dụ về phím tắt trong Excel

Nhóm 1: Các phím tắt phổ biến

Enter: Cuộn xuống

ESC: Bỏ chọn dữ liệu thay đổi

F4 hoặc Ctrl + Y: Lặp lại hành động bạn vừa làm

Alt + Enter: Chèn dòng mới vào ô

Backspace: Xóa ký tự ở bên trái hoặc vùng chọn

Xóa: Xóa ký tự ở bên phải hoặc vùng chọn

Ctrl + Delete: Xóa tất cả văn bản trong một dòng

Phím mũi tên: Di chuyển lên hoặc xuống một ký tự

Trang chủ: Di chuyển về đầu dòng

Ctrl + D: Sao chép dữ liệu từ ô trên cùng xuống ô dưới cùng

Ctrl + R: Sao chép dữ liệu từ trái sang phải

Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trong vùng chọn

Tab: Ghi dữ liệu vào ô, di chuyển sang phải vùng chọn

Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô để di chuyển bên trái vùng chọn

F2: Chỉnh sửa dữ liệu trong ô

Backspace: Xóa ký tự ở bên trái trong ô đang được chỉnh sửa

Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn

F3: Dán tên đã cho vào công thức

F9: Cập nhật phép tính Trang tính trong Sổ làm việc đang mở

Shift + F9: Cập nhật phép tính trong trang tính hiện tại

Alt + =: Chèn AutoSum. công thức

Ctrl + ;: Cập nhật ngày

Ctrl + Shift +: Nhập thời gian

Ctrl + K: Chèn siêu kết nối

Ctrl + Shift + “: Sao chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện tại

Ctrl + ‘: Sao chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện tại

Ctrl + A: Hiển thị Bảng công thức sau khi nhấp vào tên hàm trong công thức

Ctrl + Shift + A: Chèn () và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.

Nhóm 2: Nhóm khóa định dạng dữ liệu

Ctrl + 1: Hiển thị cửa sổ Định dạng Ô

Ctrl + Shift + ~: Số định dạng chung

Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift +%: Định dạng số phần trăm (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + ^: Định dạng số mũ với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu dữ liệu cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + ?: Định dạng số với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền

Ctrl + Shift + -: Xóa đường viền

Ctrl + B: Chuyển đổi in đậm, không in đậm

Ctrl + I: Bật và tắt chế độ in nghiêng, không nghiêng

Ctrl + E: Chuyển đổi văn bản ở giữa

Ctrl + U: Chuyển đổi chế độ gạch chân

Ctrl + 5: Chuyển đổi chế độ gạch ngang giữa mà không có đường chính giữa

Ctrl + 9: Ẩn dòng

Ctrl + Shift + (: Hiển thị các dòng ẩn

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1 view0 comments

Comments


bottom of page