top of page

Các phép toán với các khối trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn cách thao tác chi tiết với các khối trong Excel.

Các thao tác thường dùng trong bảng tính khi làm việc với các khối:

1. Chọn một khối gồm nhiều ô liền kề.

Đặt con trỏ chuột tại ô đầu tiên của khối -> giữ chuột trái và kéo đến vùng dữ liệu của khối -> khối đã chọn được tô sáng:

Chọn một khối gồm nhiều ô liền kề

2. Chọn khối các ô rời rạc.

– Để chọn một khối ô rời rạc ta làm như sau: Đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên của khối -> nhấn giữ phím Ctrl -> di chuyển đến một ô khác mà bạn muốn nằm trong khối, với nhiều ô thực hiện tương tự cho đến hết vùng dữ liệu của khối -> cuối cùng nhận được kết quả (ô bôi đen là ô trong khối đã chọn):

Chọn khối ô rời rạc

3. Chọn 1 hoặc nhiều cột.

– Để chọn toàn bộ một cột -> di chuột qua tiêu đề cột cho đến khi con trỏ chuột chuyển thành mũi tên xuống, nhấn giữ chuột trái và kéo sang cột tiếp theo muốn tạo thành khối -> kết quả:

Chọn toàn bộ cột

– Để chọn từng cột bạn làm như sau: Nháy chuột chọn cột đầu tiên (bằng cách di chuyển tiêu đề cột khi con trỏ xuất hiện mũi tên hướng xuống) -> nhấn giữ phím Ctrl -> di chuyển đến tiêu đề của cột yêu cầu. thêm vào khối cho đến khi một mũi tên hướng xuống xuất hiện và cột được tô sáng, nếu có nhiều cột thực hiện cùng một thao tác, kết quả:

Chọn các cột riêng lẻ

4. Chọn 1 hoặc nhiều hàng.

– Tương tự như chọn cột, nếu chọn nhiều hàng liền kề, bạn chỉ cần di chuyển số thứ tự của hàng đầu tiên trong khối giữ chuột trái và di chuyển đến số thứ tự của các hàng liền kề -> kết quả:

Chọn nhiều hàng liền kề

– Chọn khối gồm các hàng không liền nhau: Bấm chuột để chọn số hàng đầu tiên trong khối -> nhấn giữ Ctrl -> di chuyển đến các hàng muốn tạo thành khối và thực hiện chọn giống như chọn hàng đầu tiên -> kết quả:

Chọn khối các hàng không liền kề

5. Chọn toàn bộ sổ làm việc.

– Nhấp vào giao điểm của các hàng và cột -> toàn bộ trang tính được tô sáng:

Chọn toàn bộ trang tính

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các thao tác với khối trong Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page