top of page

Bật mí các hàm xử lý chuỗi trong Excel không phải ai cũng biết


Ngày nay, Excel là phần mềm văn phòng được ứng dụng cực kỳ mạnh mẽ với nhiều tính năng xử lý dữ liệu, tính toán, thống kê,... nhanh chóng. Chính vì thế, đây được xem là phần mềm đặc biệt quan trọng với dân kế toán văn phòng. Trong quá trình làm việc với Excel, để bóc tách dữ liệu với dữ liệu lớn không thể thiếu được các hàm xử lý chuỗi trong Excel. Vậy những hàm đó cụ thể là hàm gì và cú pháp thế nào, hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.


Hàm LEFT


Hàm LEFT được sử dụng để tách những ký tự được đếm từ bên trái sang phải của chuỗi ký tự hoặc ô chứa ký tự đó trong bảng tính Excel. Với cú pháp thực hiện đơn giản: =LEFT(Text, Số ký tự)


Trong đó:

  • Text có thể là mã ô hoặc một chuỗi ký tự mà bạn cần bóc tách.

  • Số ký tự là số ký tự từ trái qua phải được bóc tách mà bạn nhập vào.

Ví dụ cụ thể như sau: Thực hiện việc bóc tách 5 ký tự đầu của chuỗi ký tự "AMORSTAY" tương ứng với cột D8, ta có công thức: =LEFT(D8,5). Sau khi nhập vào ô Excel, 5 ký tự đầu tiên được tách là "AMORS" được nhập vào cột hàm LEFT.
Hàm xử lý chuỗi LEFT trong Excel.

Hàm RIGHT


Đây là một trong các hàm xử lý chuỗi trong Excel tương tự như hàm Left nhưng có chiều bóc tách từ phải sang trái. Hàm có cú pháp sử dụng như sau: =RIGHT(Text, Số ký tự)


Trong đó:

  • Text có thể là mã ô hoặc một chuỗi ký tự mà bạn cần bóc tách.

  • Số ký tự là số ký tự từ phải qua trái được bóc tách trong bảng tính Excel.

Ví dụ sử dụng công thức chi tiết: Thực hiện bóc tách 4 ký tự đầu của chuỗi ký tự "AMORSTAY" tương ứng với cột D8, ta có công thức: =RIGHT(D8,4). Sau khi điền vào ô công thức, 4 ký tự đầu tiên được tách là "STAY" được nhập vào cột Hàm RIGHT.


Hàm MID


Đây là hàm lấy số ký tự được chỉ định trong chuỗi ký tự, nếu chuỗi không đủ số lượng ký tự đáp ứng yêu cầu của hàm MID thì lấy đến hết chuỗi. Để thực hiện được hàm chỉ cần nhập cú pháp đơn giản sau: =MID(Text, Trái, Số ký tự)


Trong đó:

  • Text là chuỗi ký tự hoặc mã của ô chứa chuỗi ký tự cần bóc tách.

  • Trái có nghĩa là sẽ bắt đầu lấy ký tự thứ mấy tính từ trái sang.

  • Số ký tự dùng để chỉ số lượng ký tự được bóc tách.

Ví dụ cụ thể sử dụng hàm: Thực hiện bóc tách ký tự thứ 4 từ trái sang có 3 ký tự của chuỗi "AMORSTAY" nằm trên ô chứa D8, ta nhập theo cú pháp =MID(D8,4,3). Kết quả trả về sẽ được chuỗi ký tự "RST" tại ô Hàm MID.
Hàm MID trong Excel.

Hàm LOWER


Hàm LOWER là một trong các hàm xử lý chuỗi trong Excel dùng để chuyển tất cả ký tự trong ô chứa, chuỗi ký tự thành in thường. Để thực hiện hàm này, ta nhập theo cú pháp: = LOWER(Ô chứa)


Trong đó, ô chứa nghĩa là bạn nhập vào mã ô chứa hoặc chuỗi ký tự mà bạn muốn đổi thành ký tự in thường.


Ví dụ sử dụng hàm cụ thể như sau: Thực hiện thay đổi toàn bộ chuỗi in hoa "AMORSTAY" nằm trên ô chứa D8 thành chữ in thường, bạn hãy nhập cú pháp: =LOWER(D8). Kết quả trả về sẽ được chuỗi ký tự in thường của nó là "amorstay".


Hàm UPPER


Một hàm sử dụng ngược lại với hàm LOWER là hàm Upper, dùng để thay đổi các ký tự in thường thành ký tự in hoa. Với cú pháp sử dụng vô cùng đơn giản như sau: =UPPER(Ô chứa)


Trong đó, ô chứa là mã ô mà bạn muốn nhập vào hoặc chuỗi ký tự mà bạn muốn đổi thành ký tự in hoa.


Ví dụ sử dụng cụ thể: Thực hiện thay đổi toàn bộ chuỗi in thường "amorstay" nằm trên ô D8 thành chữ in hoa, ta sử dụng cú pháp =UPPER(D8). Kết quả trả về sẽ được chuỗi ký tự in hoa là "AMORSTAY".
Hàm UPPER với cú pháp đơn giản.

Hàm PROPER


PROPER cũng là một trong các hàm xử lý chuỗi trong Excel, dùng để chuyển ký tự đầu tiên trong mỗi từ thành ký tự in hoa. Trong đó, các ký tự còn lại trong từ vẫn giữ nguyên in thường, với cú pháp đơn giản như sau: =PROPER(Ô chứa)


Trong đó, ô chứa là mã ô bạn muốn nhập vào hoặc chuỗi ký tự mà bạn muốn chuyển đổi.

Ví dụ sử dụng hàm: Thực hiện chuyển đổi toàn bộ ký tự "amorstay" trong cột D8 thành "Amorstay", ta nhập cú pháp =PROPER(D8).


Hàm LEN


Đây là một hàm xử lý chuỗi trong Excel, dùng để đếm số ký tự có trong chuỗi bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt. Cú pháp sử dụng hàm là: =LEN(Ô chứa)


Trong đó, ô chứa là mã ô bạn muốn nhập vào ô chứa chứa chuỗi ký tự cần đếm.


Ví dụ cách sử dụng hàm: Thực hiện việc đếm tổng số lượng ký tự trong chuỗi "amorstay" tại ô D8, nhập cú pháp =LEN(D8). Lúc này, kết quả trả về là 8 ký tự sẽ được trả về tại ô Hàm LEN.
Hàm LEN trong Excel.

Hàm TRIM


Đây là hàm được sử dụng để loại bỏ các ký tự trống tồn tại ở hai đầu chuỗi ký tự, với cú pháp ngắn gọn như sau: = TRIM(Ô chứa)


Trong đó, ô chứa là mã ô bạn muốn nhập vào với điều kiện có ký tự trống tồn tại ở hai đầu chuỗi


Ví dụ sử dụng hàm: Tại ô D8 chứa chuỗi ký tự " amorstay " có tồn tại ký tự trống ở hai đầu chuỗi. Để có thể loại bỏ ký tự trống này một cách nhanh chóng, hãy nhập cú pháp =TRIM(D8). Kết quả trả về sẽ là chuỗi "amorstay" tại cột Hàm TRIM trong bảng tính Excel.
Hàm TRIM loại bỏ ký tự trống ở hai đầu chuỗi.


Vậy là chúng ta đã điểm qua một số các hàm xử lý chuỗi trong Excel. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong quá trình làm việc với phần mềm bảng tính Microsoft Excel. Nếu bạn vẫn còn có thêm thắc mắc gì, hãy nhanh tay truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để được tư vấn nhé.5 views0 comments

Comentarios


bottom of page