top of page

Ban quản trị nhà chung cư có quyền hạn trách nhiệm ?

Ban quản trị cần thiết và cần phải có trong chung cư. Bởi, ban quản trị quyết định được mọi việc của của cư. Vậy, vì sao chung cư cần có ban quản trị, ban quản trị nhà chung cư là gì? và trách nhiệm của ban quản trị. Bài viết bên dưới sẽ giúp bạn hiểu kỹ và rõ hơn!


1. Khái niệm về ban quản trị nhà chung cư là gì?


Pháp luật quy định về nhà ở dựa trên các điều khoản lập ra ban quản trị chung cư. Và thành phần của ban quản trị bao gồm người đại diện và những người được phép thay mặt cho chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến các vấn đề sử dụng và quản lý hoạt động của chung cư.


Ngoài ra, tất cả các trách nhiệm và quyền hạn này cần được thực hiện theo quy định của pháp luật nhà nước.
Ban quản trị có quyền hạn và trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề


2. Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của ban quản trị nhà chung cư?


Sau đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ban quản trị nhà chung cư chi tiết nhất bạn cần biết:


2.1 Có những ai trong ban quản trị


Thành phần ban quản trị gồm đại diện đầu tư và chủ sở hữu chung cư, bao gồm cả người sử dụng chung cư. Trong đó thành phần bầu ban quản trị chung cư bãi nhiệm hoặc bầu bởi chủ sở hữu theo đúng quy chế thông qua hội nghị nhà chung cư thuộc bộ xây dựng ban hành.Thành phần ban quản trị gồm chủ sở hữu và đại diện đầu tư


2.2 Cách thức ban quản trị nhà chung cư thành lập


Ban quản trị cụm nhà chung cư và nhà chung cư để thực hiện trách nhiệm và quyền quyết định. Và hội nghị chung cư tổ chức tiến hành trong thời hạn 12 tháng từ ngày kể từ ngày bàn giao và dược tối thiểu là 50% số căn hộ được bàn giao.


Kể từ ngày bầu hội nghị của ban quản trị trong thời hạn 10 ngày làm việc có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị uỷ ban nhân dân cấp quận nơi có nhà chung cư công nhận và quyết định chính thức có trách nhiệm khắc con dấu và lập tài khoản.Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lập tài khoản và khắc con dấu


2.3 Ban quản lý nhà chung cư có trách nhiệm và nhiệm vụ


Có nhiệm vụ nhắc nhở, đôn đốc người sử dụng và các chủ sở hữu nhà chung cư trong việc trong việc thực hiện nội quy, sử dụng nhà chung cư và quy chế quản lý. Hơn nữa, sử dụng và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quyết định của hội nghị và quy định của luật nhà nước 2014 báo cáo hội nghị nhà chung cư chi khoản, kinh phí và thu chi.

  • Đề nghị hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá quản lý dịch vụ vận hành nhà chung cư và đại diện dịch vụ quản lý ký hợp đồng vận hành nhà chung cư đơn vị đầu tư có chức năng và chủ đầu tư vận hành quản lý có năng lực sau khi đã được hội nghị nhà chung cư lựa chọn.

  • Cung cấp đại diện ký hợp đồng vận hành quản lý dịch vụ vận hành với đơn vị có chức năng và chủ đầu tư và năng lực quản lý vận hành được hội nghị nhà chung cư lựa chọn.

  • Đặc biệt, nhiệm vụ đại điện đơn vị ký hợp đồng và bảo trì nhà ở, tổng ý kiến, thu nhập, kiến nghị của các chủ sở hữu nhà chung cư. Có trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương phối hợp để đảm bảo an toàn, trật tự trong chung cư.

  • Ngoài ra được hưởng các chi phí hợp thù lao và trách nhiệm theo quyết định trong nhà chung cư. Thực hiện theo nghị quyết của công việc hội nghị nhà chung cư, các chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện những nghĩa vụ và quyền.

  • Nhận bàn giao, lưu trữ, quản lý hồ sơ nhà chung cư, nhận bàn giao và cung cấp cho đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại điều 5 khoản 2 của quy chế kèm theo 02/2016/TT-BXD vận hành trừ trường hợp đơn vị quản lý là chủ đầu tư.

  • Quy chế ban hành kèm theo thông tư 02/2016/TT-BXD thay mặt chủ sở hữu để để thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật ở 2014 không được kích động gây mất an ninh, trật tự tại khu vực nhà chung cư.Trách nhiệm và nhiệm vụ của quản trị điều hành an ninh và an toàn cho nhà chung cư

2.4 Ứng dụng phần mềm Amostay 4.0

Phần mềm Amorstay 4.0 rất được ứng dụng bởi chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư ưa thích và lựa chọn sử dụng giúp quản lý tốt toà nhà chung cư có các tính năng quản lý tiện ích mang lại hiệu quả trong công việc và trong lĩnh vực bất động sản nhà chung cư thì thì phần mềm Amorstay 4.0 luôn đứng top đầu về quản lý tối ưu nhất thị trường.

Bài viết trên, giới thiệu về trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của ban quản trị nhà chung cư nhằm đảm bảo an toàn cho nhà chung cư mang lại hiệu quả và thu nhập ổn định cho chủ đầu tư. Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc có thể truy cập vào trang web https://www.amorstay.com.vn để được tư vấn giải đáp mọi thắc rõ và kỹ hơn.

13 views0 comments

Comentarios


bottom of page