top of page

Bài tập thực hành về câu lệnh cho thuê máy tính trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết các bạn bài thực hành cách tính giá trị trong bảng kê khai giá thuê máy tính trên Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Tính toán các giá trị trong báo cáo cho thuê máy tính

Tính số tiền người thuê máy tính phải trả, tính tổng số giờ thuê và tổng số tiền thu được.

Bước 1: Để tính số tiền người thuê phải trả, cần tính số giờ khách đã thuê. Trong ô của cột tổng số giờ, hãy nhập công thức: = F7-E7:

Trong ô của cột tổng số giờ, hãy nhập công thức = F7-E7

Bước 2: Nhấn Enter -> tổng số giờ khách đã thuê là:

Nhấn Enter trả về tổng số giờ mà khách đã thuê

Bước 3: Sao chép tương tự cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại là kết quả

Bước 4: Tính tổng số tiền khách hàng phải thanh toán -> nhập công thức: = $ H $ 4 * G7 * 24, ở đây đơn giá là giá trị cố định bạn nên nhập dưới dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách đánh dấu địa chỉ ô) -> nhấn F4):

Tính tổng số tiền khách phải trả - Nhập công thức: = $ H $ 4 * G7 * 24

Bước 5: Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

Bước 6: Sao chép tương tự cho các giá trị còn lại được kết quả:

Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại là kết quả

Bước 7: Tính tổng số giờ khách đã thuê -> nhập công thức: = SUM (G7: G16) -> nhấn Enter -> tổng số giờ khách đã thuê là:

Tính tổng số giờ khách đã thuê - nhập công thức = SUM (G7: G16)

Bước 8: Tương tự tính tổng số tiền thu được của khách:

Tương tự như tính tổng số tiền thu được của khách đã thuê.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuê máy tính trên Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page