top of page

Bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết các bạn bài thực hành về bảng tính lương trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel 2013

Tính lương thực tế của người lao động, tính giá trị lớn nhất của lương, tạm ứng và tồn đọng, giá trị trung bình và giá trị nhỏ nhất.

Bước 1: Tại ô tính lương, bạn nhập công thức: = E5 * F5 -> nhấn Enter -> lương của nhân viên là:

Trong ô tính lương, nhập công thức = E5 * F5

Bước 2: Sao chép tương tự cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại là kết quả

Bước 3: Để tính lương cho nhân viên, bạn nhập công thức: = G5 – H5 -> nhấn Enter -> lương còn lại là:

Để tính lương của nhân viên, hãy nhập công thức = G5 - H5

Bước 4: Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 5: Để tính tổng lương phải trả cho người lao động, nhập công thức: = SUM (G5: G9) -> nhấn Enter -> tổng lương phải trả là:

Để tính tổng tiền lương phải trả cho người lao động, nhập công thức = SUM (G5: G9)

Bước 6: Tương tự nhập công thức tổng lương tạm ứng và tổng lương còn lại:

Nhập công thức tổng lương tạm ứng và tổng lương còn lại

Bước 7: Tính giá trị lương lớn nhất công ty -> nhập công thức: = MAX (G5: G9) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tính giá trị tiền lương lớn nhất trong công ty - Nhập công thức: = MAX (G5: G9)

Bước 8: Tương tự tính giá trị trung bình: = AVERAGE (G5: G9)

Tính giá trị trung bình = AVERAGE (G5: G9)

Bước 9: Tính giá trị nhỏ nhất: = MIN (G5: G9)

Tính giá trị nhỏ nhất = MIN (G5: G9)

– Sau khi tính toán xong có bảng tính lương hoàn chỉnh. Trong bảng dữ liệu này, bạn có thể dễ dàng đọc và tìm thông tin được tìm kiếm thường xuyên nhất:

Hoàn thành bảng lương

Trên đây là hướng dẫn chi tiết bài tập thực hành về bảng tính lương trong Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

2 views0 comments

Comments


bottom of page