top of page

Bài tập thực hành bảng kê chi phí khách sạn trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết các bạn bài thực hành cách tính giá trị trong bảng kê chi phí khách sạn trên Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Tính toán các giá trị trong danh sách chi phí của khách sạn

Tính số tiền người thuê phải trả theo tỷ giá đô la hiện hành.

Để tính số tiền người thuê phải trả cần tính: Số tuần khách thuê, loại phòng khách thuê để tính đơn giá, số ngày nghỉ, đơn giá theo từng cá nhân. ngày thuê.

Bước 1: Tính số tuần thuê nhà -> Nhập công thức: = INT ((F5-E5) / 7) -> nhấn Nhập số tuần thuê nhà là:

Tính số tuần của người thuê - Nhập công thức = INT ((F5-E5) / 7)

Bước 2: Sao chép tương tự cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại để nhận kết quả

Bước 3: Tính đơn giá hàng tuần theo ghi chú bên dưới -> nhập công thức: = IF (D5 = “A”, $ F $ 13, IF (D5 = “B”, $ F $ 14, IF (D5 =) ” C “, $ F $ 15, IF (D5 =” D “, $ F $ 16, $ F $ 17))))

Tính đơn giá theo tuần

Bước 4: Nhấn Enter -> đơn giá tuần và loại phòng là:

Kết quả đơn giá theo tuần và loại phòng

Bước 5: Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Bước 6: Để tính số ngày nghỉ nhập công thức: = MOD (F5-E5,7) nhấn Enter -> số ngày nghỉ là:

Để tính số ngày nghỉ, hãy nhập công thức = MOD (F5-E5,7)

Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại.

Bước 7: Tính đơn giá ngày theo loại phòng -> nhập công thức: = IF (D5 = “A”, $ H $ 13, IF (D5 = “B”, $ H $ 14, IF (D5 = “C” ” , $ H $ 15, IF (D5 = “D”, $ H $ 16, $ H $ 17))))

Tính đơn giá mỗi ngày dựa trên loại phòng

Bước 8: Nhấn Enter và sao chép các giá trị còn lại để nhận kết quả:

Sao chép các giá trị còn lại

Bước 9: Tính tổng số tiền khách hàng phải thanh toán -> nhập công thức: = MIN (H5, ((I5 * J5) + (G5 * H5))) * $ F $ 12 -> nhấn Enter -> tổng số tiền phải trả để được:

Tính tổng số tiền khách hàng phải trả

Bước 10: Tương tự sao chép công thức các giá trị còn lại để được kết quả:

Tương tự, sao chép công thức cho các giá trị còn lại

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai phí thuê khách sạn trên Excel 2013.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

1,970 views0 comments

Comentários


bottom of page