top of page

Đếm số thứ bảy, chủ nhật trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tính số thứ bảy, chủ nhật hoặc bất kỳ ngày nào khác trong Excel bằng nhiều cách.

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau, cần tính số thứ bảy, chủ nhật, thứ hai.

Bảng dữliệu

Có hai cách để tính toán nó:

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday ().

1. Tính số ngày chủ nhật

– Tại ô D5 nhập lệnh như hình. Tương tự sao chép câu lệnh cho các ô còn lại trong cột D.

– Lưu ý: Lập bảng giá trị tương ứng của các thứ trong bảng dưới đây. Vào Chủ nhật, giá trị là = 1 nên khi so sánh “= 1”.

Tính số ngày chủ nhật

2. Tính số ngày 7

– Tại ô E5 nhập lệnh như hình. Ở đây ngày thứ 7 có giá trị = 7 nên so sánh hàm ngày trong tuần () với giá trị 7 -> Sao chép công thức cho các ô còn lại.

Tính số ngày 7

3. Tính số ngày 2

Tại ô F5 nhập lệnh như hình. Ở đây thứ 2 có giá trị 2 vì vậy hãy so sánh hàm Weekday () với giá trị 2.

Tính số ngày 2

Kết quả:

Kết quả

Bạn có thể mở lịch để kiểm tra.

Cách 2: Sử dụng hàm Int ().

1. Tính số ngày chủ nhật

– Tại ô E5 nhập lệnh như hình. Ở đây chủ nhật có giá trị là 1 nên phép trừ là 1.

Tính số ngày chủ nhật 2

2. Tính số ngày 7

– Tại ô D5 nhập lệnh như hình. Ở đây số 7 có giá trị là 7 nên phép trừ sẽ trừ đi 7.

Tính số ngày 7 2

3. Tính số ngày 2

– Tại ô F5 nhập lệnh như hình. Số thứ 2 có giá trị là 2 nên phép trừ là 2.

Tính số ngày thứ hai 2

=> Kết quả được tính theo 2 cách:

Kết quả 2

Lưu ý: Bạn có thể tính số ngày theo thứ tự bất kỳ, bạn chỉ cần thay giá trị tương ứng của ngày vào công thức.

Chúc may mắn!

Bài viết này giúp bạn nắm bắt được thông tin về các thủ thuật khi sử dụng các ứng dụng văn phòng. Để từ đó có thể sử dụng trực tiếp những thủ thuật này để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Việc hiểu biết các thông tin trên sẽ giúp cho công việc của bạn được thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập website: https://www.amorstay.com.vn/ để biết thêm các thông tin chi tiết hơn nhé.

107 views0 comments

Comments


bottom of page