top of page

Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không? Thủ tục chuyển nhượng

Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không? Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Hãy cùng bất động sản ODT giải đáp vấn đề này theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không?  Thủ tục chuyển nhượng

Khái niệm đất trồng cây lâu năm được Luật đất đai 2013 quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 10. Theo đó, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp và là loại đất trồng các loại cây trồng. trồng một lần nhưng trồng và thu hoạch nhiều năm. Đất trồng cây lâu năm gồm các loại đất sau:

  1. Cây công nghiệp lâu năm: Cây lâu năm cho sản phẩm làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp hoặc phải chế biến mới sử dụng được như cây cao su, cà phê, ca cao, điều, chè, dừa, hồ tiêu …

  2. Cây ăn quả lâu năm: Cây lâu năm cho quả ăn tươi hoặc chế biến như cam, bưởi, mận, chôm chôm, mơ, nhãn, măng cụt, vải, sầu riêng, xoài …

  3. Cây thuốc lâu năm: Cây lâu năm sản xuất các sản phẩm thuốc như quế, hồi, long não, đỗ trọng, đẳng sâm …

  4. Cây lâu năm khác: Cây bóng mát, cây lâu năm thân gỗ, và hỗn hợp cây hàng năm và cây lâu năm.

2. Đất trồng cây lâu năm có được chuyển nhượng không?

Đất trồng cây lâu năm chỉ được chuyển nhượng nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 190 Luật Đất đai 2013 và điều kiện chuyển đổi đối với đất nông nghiệp.

Cụ thể, theo Điều 190 Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác. chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để sản xuất nông nghiệp thuận lợi và không phải nộp thuế thu nhập. từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ ”.

3. Thủ tục chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm

Thủ tục chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm được thực hiện như sau:

  1. Chuẩn bị các loại giấy tờ bao gồm hợp đồng chuyển nhượng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  2. Nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Đối với đất ở nông thôn thì nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, sở nơi có đất, sau đó chuyển đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  3. Trong thời hạn 15 ngày, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ và gửi đến các cơ quan quản lý đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

  4. Các bên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  5. Sau khi hoàn tất thủ tục, các bên tham gia chuyển nhượng sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi nộp hồ sơ trong thời hạn 5 ngày.

Lưu ý, hợp đồng chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức. Nếu là hộ gia đình, cá nhân thì việc chứng thực giấy tờ được thực hiện tại UBND xã, phường nơi có đất hoặc tại văn phòng công chứng.

0 views0 comments
bottom of page